Hon skapar strålande chanser för cancerpatienter

2022-06-16

Marika Nestor, docent i medicinsk strålningsvetenskap vid Uppsala universitet, driver på
utvecklingen av målsökande radioaktiva läkemedel för behandling av en mycket allvarlig
cancerform där det saknas effektiv behandling. Foto: David Naylor.

Radioaktiva läkemedel mot cancer är på stark frammarsch och Marika Nestor gör allt hon kan för att bidra till utvecklingen. En antikropp från hennes labb ger hopp om en framtida behandling för dem som drabbas av anaplastisk sköldkörtelcancer, en idag obotlig cancerform.

En dag stod Marika Nestor i labbet och av en slump fann hon att antikroppen hon arbetade med band en måltavla som finns på tumörceller från anaplastisk sköldkörtelcancer. Denna typ av cancer har idag inget botemedel och patienterna har kort överlevnad. Stämde det som hon upptäckt skulle det kunna vara revolutionerande för denna patientgrupp!

Marika Nestor är docent i medicinsk strålningsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskargrupp vid institutionen för immunologi, genetik och patologi arbetar med att ta fram nya radioaktiva läkemedel för olika typer av cancertumörer. Genom att koppla radionuklider till antikroppar som binder till specifika måltavlor på tumörceller kan man ansamla radioaktivitet i tumören och döda tumörcellerna, men skona kroppens andra, friska celler.

– Det finns en stor optimism och tro på radioaktiva läkemedel, flera har nyligen godkänts och de ger en chans till mer individualiserad behandling. Radioaktiviteten kan mätas i kroppen, och man kan med hjälp av detta anpassa behandlingen till varje patient för att ge en optimal effekt med så lite biverkningar som möjligt, berättar Marika Nestor.

Upptäckt med enorm potential

Efter vidare framgångsrika studier i labbet presenterade Marika Nestor sina resultat på en cancerkonferens.

– Där fick jag kontakt med en forskare på ett bioteknikföretag som påpekade vilken enorm potential mina upptäckter har för att kunna utveckla ett läkemedel som kan användas i kliniken. Som forskare är det så lätt att fastna i det akademiska tänket, att slutmålet med ens forskning är en publikation.

Efter konferensen beslutade sig Marika Nestor för att försöka ta sina resultat vidare, och tog därför kontakt med UU Innovation för att få hjälp.

– Eftersom mina upptäckter kunde göra stor skillnad för en patientgrupp som i dag inte har någon bra behandling och väldigt kort överlevnad var det ingen tvekan om att det här var något jag skulle gå vidare med. På UU Innovation kom jag snabbt i kontakt med både affärsrådgivare och IP-rådgivare som lotsade mig rätt på vägen mot ett färdigt läkemedel.

Stora steg framåt med rätt stöd

Via UU Innovation fick Marika Nestor hjälp med finansiering för att kunna jobba vidare i labbet och få fram mera data för att visa att antikroppen kopplad till en radionuklid fungerar som ett läkemedel för anaplastisk sköldkörtelcancer. Dessa resultat kunde sedan användas i ansökningar till forskningsfinansiärer som gett projektet stora anslag. Parallellt har Marika Nestor samarbetat med SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform där man tagit fram och optimerat antikroppen.

– Nu har vi utvecklat en mycket bra antikropp på SciLifeLab och nästa steg är att hitta finansiering för att få till en storskalig produktion. Vi har skickat in en patentansökan och söker investerare, och vår högsta prioritet är att få ut ett läkemedel i klinik för att se att det fungerar för patienterna.

Ta hand om forskningsresultaten

Marika Nestor har startat ett företag för att hantera dessa delar, och själv känner hon att hon är på en perfekt plats i dag. Var hon bäst passar in i bilden stod inte minst klart för henne efter att hon genom UICs affärsutvecklingsprogram fått insikt i vad det innebär att starta och driva ett företag.

– Jag passar verkligen in på universitetet, som forskare, där jag kan driva innovationer från ett forskningsperspektiv, men för att innovationerna ska bära sig långsiktigt behövs ett större team som kan komplettera gruppens kompetenser. Därför letar vi i dag efter en vd till företaget som tillsammans med oss kan och vill driva den här idén vidare, så att den kommer patienter och samhället till nytta, berättar hon.

Enligt Marika Nestor har resan hon gjort varit ett uppvaknande.

– Det är viktigt att man som forskare själv tar ansvar för att ta sina idéer vidare, och inte stannar vid en akademisk publikation. Det är inte så svårt som man tror, och det finns mycket stöd att få från UU Innovation, i allt från vad man ska tänka på vid patentansökningar, till hur man presenterar sitt projekt för investerare och kontakt med regulatoriska experter och hjälp med genomförbarhetsanalyser.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01