I huvudet på en affärsrådgivare

2022-05-30

Susanne Bredenberg och Ingrid Ajaxon arbetar som affärsrådgivare på UU Innovation och är alltid nyfikna på att höra mer om ny forskning från universitetet. Foto: Sara Gredemark.

Hallå där Susanne och Ingrid, affärsrådgivare vid Uppsala universitet, som har nyttiggörande som arbetsfält och en stödjande roll gentemot både studenter och forskare.

När kan en forskare ha nytta av en affärsrådgivare?

Susanne: Vi finns här för att hjälpa till med forskarens frågeställningar och funderingar kring nyttiggörande av forskningsresultat. Vad vill forskaren ska hända när forskningsprojektet är avslutat? Kan resultaten komma till användning på något sätt utanför den närmaste forskningsmiljön? Det hjälper vi till att undersöka! Vi kan bidra med kompetens och resurser som kompletterar forskarens och som gör att hen kommer snabbare framåt med utvecklingen av sina resultat och idéer mot bredare samhällsnytta.

Ingrid: Titeln affärsrådgivare kan vara lite missvisande, som att idén eller resultatet forskaren har nödvändigtvis måste leda till affärsverksamhet. Vår roll är att vägleda forskaren utifrån vad hen vill åstadkomma och varje enskilt projekts förutsättningar. Tillsammans arbetar vi fram vem som kan ha användning för resultaten och hur man behöver paketera dem för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att komma dit.

Både Ingrid och Susanne har forskarbakgrund, i materialvetenskap respektive läkemedelsformulering, men sökte sig sedan vidare till näringslivet innan de klev in i rollen som affärsrådgivare vid universitetet. Susanne har byggt upp ett forskningsbaserat företag från grunden och Ingrid har arbetat med forskning och utveckling i ett annat avknoppningsbolag från Uppsala universitet.

Hur kommer den här kombinationen av erfarenheter till nytta i jobbet som affärsrådgivare?

Susanne: Vi har förståelse för vad jobbet som forskare handlar om och vad man kan brottas med i vardagen samtidigt som erfarenheten från industrin gör att vi har kunskap om vilka krav som kan komma att ställas på en framtida produkt, tjänst eller metod.

Hur går det första mötet med en affärsrådgivare till?

Ingrid: Det första mötet är till för att jag som affärsrådgivare ska få en förståelse för den kunskap eller de resultat som forskaren önskar nyttiggöra och för den hjälp som behövs för att vi ska kunna skräddarsy det fortsatta stödet. Allt som sägs under våra möten är konfidentiellt så vi kan prata helt fritt.

Susanne: Första mötet är förutsättningslöst, inga förberedelser krävs. Forskaren berättar om sitt projekt och dess mål. Vi berättar om UU Innovation och vilket stöd vi kan erbjuda. Vårt mål är att idéerna ska verifieras och att forskaren därmed får med sig nya kunskaper om idéernas förutsättningar och potential. Vi vill bidra till att idébäraren själv ska ha ett bra underlag för att fatta beslut om nästa steg.

Hur fungerar det att utveckla en idé parallellt med sin forskning och undervisning?

Susanne: Vi ställer inga krav på att innovationsprojekten ska drivas framåt i en viss hastighet, utan vårt stöd är anpassat så att man kan fortsätta forska samtidigt som man utvecklar sin idé framåt.

Ingrid: Det är klart att forskaren behöver lägga ner egen tid för att komma framåt, men det är vårt jobb att hjälpa till att strukturera processen och bryta ner den i mindre delar för att vägen framåt ska kännas görbar.

Är det något särskilt en forskare kan behöva tänka på när det handlar om nyttiggörande och innovation?

Ingrid: Jag tänker att många forskare vill att deras forskning ska komma till användning utanför det rent akademiska sammanhanget men att det kan kännas svårt att veta var man ska börja, eller om det man har och kan är tillräckligt. Om jag får komma med ett tips så är det att våga ta chansen att testa och att ta hjälp så tidigt som möjligt.

Susanne: Som forskare här äger du dina resultat så det är du som bestämmer vad som ska hända med dem. I det ligger förstås ett ansvar men jag vill framför allt lyfta fram möjligheterna, som förutom att bidra till en bredare samhällsnytta, handlar om att lära sig något nytt, bredda sitt nätverk och det kan även skapa nya idéer för forskningen.

VILL DU PRATA MED EN AFFÄRSRÅDGIVARE?

Det finns flera sätt att komma i kontakt med affärsrådgivarna på UU Innovation!

  • Skicka ett mail till innovation@uu.se
  • Delta i seminariet ”Identify the hidden potential in your research” som ges en gång i månaden och där nästa tillfälle är den 13 juni kl. 12.00-12.45. Länk till mer information och anmälan.
  • Gör UU Innovations självtest för att se vad du utvecklar i din forskning som har potential att skapa värde även för andra, och kom ihåg att skicka in som sista steg. Länk till självtestet.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01