Premieras för framsteg på vägen från idé till innovation

2022-05-23

Innovationsprojekt för bättre hälsa får utmärkelse från UU Innovation för sin förmåga att attrahera finansiering för fortsatt utveckling.

UU Innovation uppmärksammar forskningsbaserade innovationsprojekt som engagerat finansiärer, investerare och kunder för fortsatt utveckling och nyttiggörande. Sex nya projekt har tilldelats utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt.

Utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt lanserades av UU Innovation 2017 och går till innovativa projekt och nystartade företag som framgångsrikt attraherat externa medel som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. På grund av pandemin och nationella restriktioner försenades tillkännagivandet 2021, men nu har både de fyra projekt som då kvalificerade sig för utmärkelsen och de två som hittills i år lyckas attrahera extern finansiering fått ta emot diplom och blommor.

Samtliga projekt är verksamma inom området livsvetenskaper och tar fram innovativa lösningar kopplat till prevention, diagnostik, behandling och uppföljning – med målet förbättrad hälsa.

– Vetenskapliga framsteg bidrar till den generellt höga innovationstakten inom life science och vårt universitet är ett lysande exempel på det. Vi är riktigt glada för att vi äntligen fått möjlighet att möta idébärarna bakom projekten och visa uppskattning för deras framgångsrika arbete. Det är viktigt att uppmärksamma goda framsteg och finansiering är centralt för att innovationsprojekten ska kunna utvecklas vidare på ett önskvärt sätt, säger Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation.

Finansieringen till projekten kan komma från offentliga eller privata finansiärer, från kunder eller samarbetspartners och vara i form av bidrag, investering eller intäkter från försäljning. Gemensamt för projekt som får utmärkelsen är också att de har startats och drivs av forskare och studenter vid Uppsala universitet och har fått stöd från UU Innovation i tidig fas på resan från idé mot innovation.

Nya attraktiva innovationsprojekt

HaLaCore Pharma
Mats Larhed, institutionen för läkemedelskemi och Mathias Hallberg, institutionen för farmaceutisk biovetenskap.

Forskarna har tagit fram en serie nya kemiska substanser avsedda för vidareutveckling till framtida läkemedel för behandling av till exempel lungsjukdomar som fibros. Projektet har bedrivits i samverkan mellan institutionen för läkemedelskemi och institutionen för farmaceutisk biovetenskap och med stöd av läkemedelsplattformen inom SciLifeLab. Forskarna har patentsökt de framtagna substanserna och bildad bolaget HalaCore Pharma som sålt rättigheterna till ett börsnoterat läkemedelsbolag som därmed tagit över utvecklingsansvaret.

Rarity Bioscience
Lei Chen och Ulf Landegren, institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Bolaget Rarity Bioscience har precisionsdiagnostik i fokus och siktet inställt på att kommersialisera en ny robust teknik för att detektera små mängder av dna-mutationer, framförallt i blodprover. Tekniken har en mycket hög känslighet och kan ge sjukvården helt nya möjligheter att följa upp cancerpatienter för att tidigt upptäcka och förhindra återfall. Rarity Bioscience är en avknoppning från professor Landegrens forskargrupp som bedriver världsledande forskning inom området molekylära verktyg. Uppsala universitet Invest AB har investerat i bolaget.

Mod4Sim Pharma
Hugo Gutierrez de Teran och Willem Jespers, institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Forskarna har utvecklat nya beräkningskemiska metoder med potential till stort genomslag inom strukturbaserad läkemedelsdesign. Metoderna gör det möjligt att snabbt och med stor noggrannhet kunna förutsäga hur särskilda läkemedelsmolekyler binder till viktiga receptorer och hur starkt de gör detta. Att med hjälp av datorberäkningar kunna minska antalet föreningar som behöver testas eller syntetiseras för att identifiera den mest lovande läkemedelskandidaten, bland miljontals potentiella föreningar, är av stort intresse för läkemedelsindustrin. Forskarna har i nationell konkurrens fått anslag från Vinnovas program VFT+ för att vidareutveckla metoderna kommersiellt, vilket nu görs i bolaget Mod4Sim Pharma som forskarna grundat.

HPVir
Inger Gustavsson och Ulf Gyllensten, institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Forskarteamet har under många år arbetat med att ta fram HPVir, en kombination av ett självprovtagningskit och ett HPV-test. Testet ska upptäcka om en kvinna är smittad av HPV, humant papillomvirus, och därmed löper större risk att drabbas av livmoderhalscancer. Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-infektion. Vid provtagning med HPVir används ett speciellt provtagningskort som gör prover stabila i rumstemperatur under flera år och dessutom möjliggör smittsäker hantering av proverna. Att HPVir fungerar, både när det gäller träffsäkerhet och benägenhet att testa sig, är säkerställt genom ett stort antal vetenskapliga studier. Hälsoekonomiska analyser visar att metoden är billigare än dagens screening med gynekologisk cellprovtagning. Projektet har i nationell konkurrens fått anslag från Vinnovas program VFT+.

Verktyg för kombinerad diagnostik och genterapi av hjärntumörer
Fredrik Swartling, institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Med utgångspunkt från lovande resultat från ett tidigare ERC Starting Grant-projekt tar nu Fredrik Swartling och hans team fram nya verktyg för att identifiera celler som blivit resistenta mot standardbehandlingen, vanligtvis strålning och cellgifter, av elakartade hjärntumörer. Målet är att verktygen ska kunna användas för att screena celler som tas ut från biopsier i samband med en hjärntumörsoperation och på så sätt bättre kunna identifiera och behandla patienter som riskerar allvarliga återfall. Projektet har fått ERC Proof of Concept-bidrag som ska stärka förutsättningarna för en framtida kommersialisering.

CoLD Therapeutics
Jens Carlsson, institutionen för cell- och molekylärbiologi, Helena Danielson, institutionen för kemi-BMC, Anja Sandström och Lindon Moodie, institutionen för läkemedelskemi.

Det tvärvetenskapliga forskarteamet har tagit fram en grupp nya molekyler som har mycket god förmåga att blockera coronavirus från att föröka sig. Forskningen har genomförts i samarbete med läkemedelsplattformen på Science for Life Laboratory. Förhoppningen är att upptäckten ska ligga till grund för ett framtida antiviralt läkemedel mot coronavirus som kan fungera som ett komplement till vaccin och bidra till behandlingsmöjligheter mot nya virusvarianter. Vägen till ett nytt läkemedel är lång och i ett första steg krävs vidareutveckling av molekylerna för att säkerställa att de har de viktiga egenskaper som krävs. UU Invests projektbolag har investerat i projektet och bistår bland annat forskarteamet i att undersöka intresset hos läkemedelsbolag att arbeta vidare och utveckla läkemedlet.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01