Uppsalaforskare prisas som nytänkande entreprenör

2022-05-04

Rymdteknikforskaren Anders Ajaxon Persson får ÅForsk Entreprenörsstipendium 2022 för idén att omvandla en uppfinning som var tänkt att upptäcka spår av liv på Mars till en användbar lösning i vården av för tidigt födda barn. Foto: Ingrid Ajaxon.

Anders Ajaxon Persson, forskare i rymdteknik vid Uppsala universitet och medgrundare av företaget Fourth State Systems, är en av de tio nytänkande entreprenörer i Sverige som tilldelas ÅForsk Entreprenörsstipendium 2022. Han prisas för sin drivkraft att förse vården med en ny lösning för att övervaka för tidigt födda barns hälsa.

Mottagarna av ÅForsk Entreprenörsstipendium tilldelas stipendiet för att de med sin innovationsförmåga kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen. Rymdteknikforskaren Anders Ajaxon Persson är en av de tio utvalda för stipendiet 2022.

– Det känns fantastiskt att få det här stipendiet. Att få pris för innovation i Sverige, det är lite som att vinna på längdskidor i Norge. Det är en merit och ett kvitto på att det vi har gjort så här långt har varit bra samtidigt som det ger det oss skjuts framåt, säger Anders Ajaxon Persson.

En innovationsresa med början i rymden

Anders och hans team har tagit fram en ny lösning för att kontinuerligt kunna mäta syre och koldioxidhalten i blodet på för tidigt födda barn. Allt började som ett forskningsprojekt på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, och det var rymden forskarna hade i åtanke för den mycket känsliga gassensor som de skapade.

– Den ursprungliga forskningen gick ut på att hitta spår av liv på Mars. Det är ett långt steg vi har tagit därifrån, och vi brukar inleda våra pitchar med att vi började leta efter liv i rymden men att vi nu vill rädda liv på Jorden, berättar Anders Ajaxon Persson.

Vändningen kom sig av att gassensorn hade många intressanta egenskaper som egentligen inte behövdes i rymden. Med det började sökandet efter andra relevanta tillämpningsområden där hela potentialen med den nya tekniken skulle kunna komma till nytta. Blodgasmätning inom neonatalvården var det spår forskarna gick vidare med.

– Det är en utmaning när man börjar med en lösning och liksom letar efter sitt problem men till slut behöver man bestämma sig för ett spår och köra på det. Vi ser att vår lösning verkligen har potential att skapa värde för vården, menar Anders Ajaxon Persson.

Neonatalvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset har varit till stor hjälp för teamet att förstå behoven och problemet med den metod för blodgasmätning som används idag.

Kontinuerlig blodgasmätning hos för tidigt födda

Det problem teamet vill lösa handlar om att kunna mäta blodgaser hos för tidigt födda barn kontinuerligt över dygnet. Det skulle ge vården ännu bättre möjligheter att noggrant följa hälsan hos barnen. Med dagens metod går det bara att göra några få korta mätningar per dygn för att inte riskera att den mycket känsliga huden på det för tidigt födda barnet skadas.

– Tack vare att vår sensor är så känslig så behöver man inte värma upp huden på barnet, vilket är nödvändigt med den metod som används idag. Dessutom har vi utvecklat ett nytt sätt att mäta på som inte kräver att man klistrar fast något mot huden, vilket också är ett måste idag, utan det räcker att man lägger insamlingsenheten för gas, mätproben, mot huden för att det ska fungera, förklarar han.

Idag har Fourth State Systems en fungerande egenutvecklad prototyp men än så länge har Anders Ajaxon Persson och hans kollegor endast testat den på sig själva. Så förutom att den behöver förvandlas till en professionellt framtagen produkt krävs regelmässig kvalitetsmärkning, testning och utvärdering inom sjukvården innan deras lösning är redo att introduceras på bred front.

Målet: forskning blir innovation

Bolaget Fourth State Systems grundades 2018 men utvecklingsarbetet med tekniken har pågått längre, och arbetet har hela tiden skett parallellt med fortsatt forskning och undervisning på universitetet. Ett upplägg som enligt Anders Ajaxon Persson fungerat bra fram till nu.

– Vi är i startgroparna för slutspurten som både behöver mer tid och pengar än vi har just nu. Samtidigt är vi väl förberedda med både befintliga patent, flera inlämnade patentansökningar samt en bra marknadsplan, säger han.

Målet med ÅForsk Entreprenörsstipendium är att stimulera och göra det möjligt för ambitiösa entreprenörer med drivkraft att ta sina idéer till nästa nivå. För Anders Ajaxon Persson ska stipendiet ta företaget genom det vägskäl som nu ligger framför dem – att förstärka teamet och söka investerare eller att satsa tillsammans med en partner som tar över utvecklingsansvaret och kommersialiseringen.

– Målet för oss är att forskningen ska bli innovation, att tekniken kommer ut till sjukhusen, används och gör nytta där. Därför kommer vi att välja den väg som är mest lovande för att nå hela vägen fram.

FAKTA: ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM

  • Bakom stipendiet står Stiftelsen ÅForsk i samarbete med branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks, SISP.
  • De tio stipendiaterna tilldelas 200 000 kronor vardera och prisas för att de med sin innovationsförmåga kan skapa positiva effekter för samhällsutvecklingen.
  • För att få ta del av stipendiet krävs att man driver ett spännande och nytänkande företag som utvecklats inom det akademinära innovationsekosystemet som inkubatorer, science parks eller innovationskontor vid högskolor och universitet.
  • Tekniken och tjänsterna som ligger till grund för de 10 utsedda entreprenörernas idéer har alla förankring inom forskning och utveckling med hög innovationshöjd.
  • Stipendiet delas ut den 18 maj under Sveriges Innovationsriksdag som i år äger rum i Sundsvall.
  • Länk till hela listan med 2022-års stipendiater.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01