Träffsäker matchning i UU Innovations mentorprogram

2022-04-25

Daniel Camsund, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, har fått en rejäl skjuts i sitt innovationsprojekt tack vare sin mentor.

För den som vill ha extra stöd för att utveckla en idé mot innovation finns UU Innovations mentorprogram. Sista ansökningsdag till höstterminens programstart är 30 april. En av de forskare som går programmet nu är Daniel Camsund som har en teknisk idé som kan snabba på utvecklingen av biologiska läkemedel.

I UU Innovations mentorprogram matchas doktorander och forskare som vill skapa användbara lösningar från forskningsresultat med erfarna mentorer som är verksamma utanför akademin. Programmet ges en gång per termin och 30 april är sista dagen att söka om en plats till starten i höst.

Utforskar potential i ny teknik

En av deltagarna i programmet är Daniel Camsund som arbetar med att ta fram nya tekniker för att titta på skräddarsydda genetiska bibliotek av celler med hjälp av mikrofluidik och automatiserad mikroskopi. Särskilt en teknik, som han kallar Secretion Effect Detection (SED), tror han kan vara av intresse för bioläkemedelsindustrin men även för studier av exempelvis virusinfekterade cellprover.

– När jag funderade på nya sätt att utveckla antimikrobiella peptider, för användning som nya antibiotika, insåg jag att det går att designa mikroflödeschip för att mäta utsöndringar från levande celler. SED förenar syntetisk biologi med mikroflödesteknik och skulle kunna användas för att mäta mängder eller effekter av olika biomolekyler som utsöndras från celler, till exempel biologiska läkemedel eller virus, berättar Daniel Camsund.

För att närmare undersöka potentialen i tekniken tog han kontakt med UU Innovation för rådgivning och stöd, och fick också en plats i deras mentorprogram för att ge en extra skjuts till sitt innovationsprojekt.

– Eftersom jag kom från akademin hade jag inte det jag behövde för att gå vidare med SED på ett bra sätt. Jag saknade både erfarenheten av affärsutveckling inom bioteknikindustrin och en översikt av vilka intressen för ny teknik som finns inom branschen. En mentor med dessa erfarenheter skulle kunna hjälpa mig med både rätt information och rätt nätverk, säger han.

Nya kontakter och affärsutveckling

Så hur blev det? Daniel Camsund matchades samman med mentorn Jonas Åström som har en bred bakgrund inom life science, från akademin, småbolag och större företag.

– Tack vare Jonas erfarenhet och nätverk kan jag fortsätta utveckla SED affärsmässigt och komma i kontakt med möjliga användare eller partners på bioteknikföretag runtomkring. Den input som jag fått från både Jonas och hans kontakter är ytterst värdefull och det hade varit svårt och tagit mycket längre tid att gå vidare utan den hjälpen, berättar Daniel Camsund.

En generell lärdom han gjort hittills under mentorprogrammet är att våga prata med människor som man anar vet mer om det problem man vill lösa och dessutom fråga dem om kontakter som de tror kan leda vidare. Daniel Camsunds erfarenhet är att många är mycket hjälpsamma och intresserade.

– UU Innovations mentorprogram är som att öppna en sluss till bra kontakter, men är samtidigt så mycket mer. Det är ett effektivt och trevligt sätt att få hjälp med att gå vidare med sin idé. För mig är UU Innovations rådgivare tillsammans med min mentor ovärderliga i stödet de ger för att omvandla SED till en innovation som är användbar för samhället, säger han och tillägger:

– Så om du har en idé som du tror kan vara till nytta, tveka inte att söka till programmet.

VILL DU HA EN MENTOR?

Ansökan till UU Innovations mentorprogram är öppen till och med 30 april. Programmet är öppet för forskare och doktorander från alla ämnesområden vid Uppsala universitet och riktar sig till dig som vill utveckla en idé eller ett resultat mot bredare användning med stöd av en mentor som är verksam utanför akademin.

Länk till mer information om UU Innovations mentorprogram

Länk till ansökan

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01