Vem formar framtiden? (inspelning)

2022-04-10

Nu kan du ta del av inspelningen från UU Innovations seminarium om inkluderande innovation från den 8 mars 2022.

Se inspelningen från UU Innovations digitala seminarium 8 mars 2022 om inkluderande innovation, som nu finns tillgänglig med undertexter på både svenska och engelska.

Seminariet har titeln ”Vem formar framtiden?”, vad handlar det om?

– Framtidens utmaningar är komplexa och kommer att kräva en mångfald av perspektiv och människor för att utveckla nya arbetssätt, metoder, produkter och tjänster. Med ett inkluderande synsätt i innovationsprocessen kommer de lösningar som tar form vara bättre anpassade till målgruppernas behov. Men frågan är hur vi får med fler i utvecklandet av framtidens lösningar. Finns det strukturella hinder vi behöver riva för att fler ska se att de har möjlighet att faktiskt bidra? Vilka normer behöver vi utmana? Det är några av de frågor vi ville lyfta i detta seminarium, säger Hillevi Englund på UU Innovation.

Seminariet inleds med en föreläsning av Malin Lindberg som är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om hur innovationer och organisationer kan utvecklas på ett inkluderande sätt. Därefter får du ta del av ett panelsamtal mellan tre forskare från olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet, Sara Mangsbo, Ida-Maria Sintorn och Nazar Akrami, som alla har erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar med bas i forskning och dessutom delar ett stort engagemang för nyttiggörande av forskningsresultat.

Se inspelningen här:

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01