Tar lovande upptäckt vidare mot covidläkemedel

2022-04-06

Att kommersialisera forskningsresultat är en ny erfarenhet för Jens Carlsson vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, men han hoppas redan nu få möjligheten att vara med i nya projekt som kan leda till läkemedel. Foto: Niklas Norberg Wirtén.

Hallå där… Jens Carlsson, universitetslektor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och en av forskarna bakom en ny lovande molekyl för läkemedel mot coronavirus.

Vad betyder den här upptäckten för framtida behandlingsmöjligheter av covid-19?
– Jag hoppas att molekylen kan utvecklas till ett antiviralt läkemedel, vilket kommer vara ett bra komplement till vaccinerna. Läkemedel kan användas för att behandla riskgrupper som inte är vaccinerade och de som får allvarliga symptom trots att de har blivit vaccinerade. Vi vet heller inte om vaccinerna kommer fungera mot alla nya virusvarianter, så utveckling av läkemedel är också en viktig förberedelse inför framtida pandemier.

Vilka samarbeten har varit avgörande för upptäckten?
– Forskningen genomfördes i samarbete med läkemedelsplattformen på Science for Life Laboratory. Deras expertis och infrastruktur gjorde det möjligt att snabbt komma igång med projektet. En annan nyckel till framgång har varit samarbetet mellan forskargrupper med olika kompetenser. Eftersom alla såg de katastrofala följderna av pandemin, så fick jag också känslan av att det alltid fanns extra energi hos alla forskare för att driva projektet framåt.

Vad blir nästa steg för att ta molekylen vidare mot ett läkemedel?    
– Molekylen vi har identifierat har väldigt bra förmåga att blockera coronaviruset från att föröka sig, men nu behöver vi förändra några av dess egenskaper för att göra den mer lämplig som läkemedel. Bland annat så är det viktigt att läkemedlet inte bryts ner för fort i kroppen. Eftersom det krävs stora resurser för ta fram ett nytt läkemedel, så arbetar vi nu med att komma i kontakt med företag som kan hjälpa oss att vidareutveckla vår molekyl.      

Hur har UU Innovation kunnat stötta så här långt?
– De har varit enormt viktiga! Vårt team har bland annat fått stöd för att kunna skicka in patentansökningar, göra en marknadsanalys och arbeta fram en plan för vårt innovationsprojekt.

Vilken framtid ser du för dig själv i den satsningen? 
– Eftersom det är första gången som jag är involverad in en kommersialisering av ett forskningsresultat, så är jag nyfiken på alla steg i denna process. I framtiden hoppas jag få möjligheten att vara involverad i nya projekt som kan leda till läkemedel.

Vad driver dig i arbetet?
– Målet med min forskning är att försöka förstå hur läkemedel fungerar på molekylär nivå med datorsimuleringar. Jag blir som mest exalterad när våra modeller lyckas förutsäga hur vi ska ändra molekylerna för att de ska fungera bättre. Vi måste hitta mer effektiva sätt att ta fram läkemedel och jag vill utveckla nya metoder för att göra det möjligt.
 

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01