UU Innovations mentorprogram öppet för ansökan

2022-04-06

Två personer som pratar med varandra i en utomhusmiljö.
Ge din idé en extra skjuts genom UU Innovations mentorprogram. Ansökan till höstterminen 2022 är öppen. Foto: Mikael Wallerstedt.

Nu finns chansen att söka till UU Innovations mentorprogram för doktorander och forskare intresserade av att få en extra skjuts i sina nyttiggörandeprojekt. Ansök senast 30 april för möjligheten att få en plats i programmet till höstterminen 2022.

I UU Innovations mentorprogram matchas forskare, doktorander inkluderade, med erfarna personer som är verksamma utanför den akademiska världen. Mentorerna bidrar med kunskap och kontakter för att forskningsresultat snabbare ska komma till användning i samhället. 

– Kärnan i programmet är samtalen mellan forskaren och mentorn utifrån de mål som varje deltagare själv sätter upp kopplat till nyttiggörandet av den egna forskningen. Det blir på så sätt en individuell utvecklingsresa. Det vi vill är att forskaren ska bli mer intresserad och engagerad i att forskningsresultat kommer till användning utanför akademin, och hittar sitt sätt och sin roll i den processen, säger Nhils Forslund vid UU Innovation. 

En termin och sex träffar

Programmet pågår en termin med en gemensam kickoff i augusti och avslutning i december. Under denna tid träffas mentorn och forskaren vid sex tillfällen. Parallellt får forskaren ta del av UU Innovations stöd och rådgivning inom exempelvis finansiering och immaterialrättsliga frågor.

Ansökan är öppen

UU Innovations mentorprogram är för tredjeårsdoktorander till professorer, inom alla vetenskapsområden. Ansökan till programmet för höstterminen 2022 är öppen till och med den 30 april. Vem borde söka?

- Programmet passar både forskare som vill komma igång med att utveckla en idé från forskningen mot en bredare användning, och de som kommit en bit på vägen med sitt nyttiggörandeprojekt. Det viktigaste är att den sökande är nyfiken och engagerad och har en vilja att lära sig, säger Nhils Forslund.

Han poängterar vidare att man inte ska tveka att söka till UU Innovations mentorprogram även om den idé man har är ny och lite lös i kanterna.

– Har man ett forskningsresultat som man tror skulle kunna skapa samhällsnytta så hjälper vi till att konkretisera idén. Det är bara att kontakta oss!

Zooma in på informationsmöte vid lunch 7 april

Torsdagen den 7 april, kl. 12.15-13.00 arrangerar UU Innovation ett informationsmöte på zoom dit alla är välkomna som vill veta mer om programmet och få svar på sina frågor och funderingar. Ingen föranmälan.

Zoomlänk till informationsmötet

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01