Användbar kunskap för att förverkliga potentialen i forskningsresultat

2022-04-06

Att få lära sig om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation var några av de saker som
doktoranden Arindam De Tarafder verkligen uppskattade med UU Innovations poänggivande kurs om
immaterialrätt i forskning. Foto: David Naylor.

Tre frågor till Arindam De Tarafder, doktorand vid institutionen för cell- och molekylärbiologi som i höstas deltog i UU Innovations kurs om immaterialrätt i forskning. En ny kursomgång pågår nu.

Varför valde du att gå kursen?
– Entreprenörskap och innovation är två saker som alltid har tilltalat mig. Jag skulle gärna se min forskning resultera i en produkt som skapar verklig nytta. Jag upplever dock att det finns en kunskapslucka för att kunna göra verklighet av det värde som skapas i den akademiska forskningen. I mitt doktorandprogram finns det åtminstone inget som handlar om detta och eftersom den här kursen verkade kunna fylla det tomrummet genom att erbjuda kunskaper om immateriella rättigheter, patent och hur värde kan skapas från kunskapstillgångar så bestämde jag mig för att gå kursen.

Vad lärde du dig på kursen? Några särskilda höjdpunkter?
– Det viktigaste jag lärde mig är hur man identifierar och skapar mervärde av kunskapstillgångar från forskningen. Kursen ger insikter om hur man kan utveckla, förädla och skydda en ny forskningsbaserad idé och omvandla den till en innovation som skapar värde. Jag gillade också föreläsningarna om patent och övningarna där vi sökte efter patentinformation. Det var något helt nytt för mig och jag uppskattade verkligen uppgiften att extrahera information från patentdatabaser med hjälp av olika nyckelord och booleska operatorer.

Varför skulle du rekommendera andra forskare vid Uppsala universitet att gå kursen?
– Jag skulle rekommendera den här kursen eftersom den ger en väldigt fin överblick över hur man kan kommersialisera sin forskning. Dessutom är kursen upplagd på ett sådant sätt så att den inte tar så mycket tid i anspråk i en forskares schema. Föreläsningarna och inlämningsuppgifterna är väl samordnade och de rimmar väldigt väl med kursens övergripande mål.

FAKTA: Kursen immaterialrätt i forskning: strategier och metoder

Kursen går en gång per termin och innehåller fyra halvdagsseminarier. Den är öppen för doktorander och forskare från universitetets samtliga vetenskapsområden samt från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. Kursen arrangeras av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2023-12-01