Vår dörr står öppen - välkommen in!

Varje år föds fantastiska idéer ur forskning och utbildning på Uppsala universitet. Idéer som med rätt förutsättningar kan göra världen bättre. Varje dag stöttar vi forskare och studenter på vägen från kunskap till nytta - från idé till innovation. Och hela tiden jobbar vi för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer i vår omvärld. Dörren står öppen - välkommen in!

Senaste numret av Läsvärt

Läsvärt är en tidning som riktar sig till forskare och övriga medarbetare på Uppsala universitet men som kan läsas med behållning av alla med intresse för hur forskning vid Uppsala universitet kommer till nytta i samhället. I tidningen kan du läsa intervjuer med forskare och artiklar om spännande samverkans- och innovationsprojekt. Här beskrivs även exempel på initiativ och stöd för innovationsutveckling vid Uppsala universitet.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pdf

Trevlig läsning!

Doktorandkurs i IP och kommersialisering i samarbete med PRV

UU Innovation erbjuder en kurs i immaterialrätt och kommersialisering för doktorander och övriga medarbetare på Uppsala universitet. Kursen ges i samarbete med experter på Patent- och registreringsverket, PRV. Nästa kursstart planeras till vårterminen 2020.

Kursen som motsvarar 3 hp, ger deltagarna en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Läs mer