Välkommen till UU Innovation - en del av Uppsala universitet

Kunskap och forskning vid Uppsala universitet ska skapa nytta i samhället. Att stimulera och underlätta själva nyttiggörandet är just vad UU Innovations uppdrag handlar om.

Vårt mål och ansvar är att ge stöd till utveckling av innovationer för en bättre värld. För alla.

Genom att ge forskare råd och stöd för kommersialisering, samarbete och kontakter med företag och organisationer, verkar vi för att nya produkter, tjänster, metoder eller processer kommer samhället till nytta.

Vi arbetar ständigt med att öka kunskapsutbyte och samarbete mellan Uppsala universitet och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Läs mer om hur vi bidrar till att omvandla kunskap och forskning vid Uppsala universitet till samhällsnytta.

Innovationsresultat 2015

Fakta och siffor från UU Innovations verksamhet för 2015.Pirkko Tamsen, chef för UU Innovation


Om UU Innovation 1:52 min. 


Från idé till företag - forskaren Johan
Kreuger delar med sig av sina erfarenheter
5:40 min.


Så fungerar AIMday. 5:06 min