För patientens bästa

2016-03-11

Mer makt över sin egen hälsa och en bättre sjukvård. Det hoppas Uppsalaföretaget Symptoms kunna åstadkomma med sin nya programvara som kopplas till patientjournalen. Patienten fyller själv i symptom och besvär över tid och detta blir ett viktigt beslutsunderlag för vården, och för första gången kan även värdet av vårdinsatserna mätas.

– Vi vill göra vården mer patientcentrerad. Patienten behöver få hjälp med att dela med sig av hur de mår och dessa data kan sedan användas som beslutsstöd av vården. Det värde sjukvården ger befolkningen kan följas, granskas och utvärderas, säger Martin Wohlin, specialistläkare på Akademiska sjukhuset och lektor i akutsjukvård vid Uppsala universitet, samt grundare av företaget Symptoms.

Martin Wohlin.

Genom att förse existerande journalsystem med en extern modul där patienten skriver in symptom, och eventuella besvär med biverkningar blir det också enklare för behandlande läkare att överblicka patientens medicinska historik. Det är viktigt för att bland annat undvika att endast de senaste symptomen behandlas.

– Det är lätt hänt att man missar förändringar i patienters hälsotillstånd som sker över lång tid i miljöer med dålig kontinuitet i patient-läkarrelationen, eller när man jobbar under tidspress. Många gånger är det därför också svårt att komma fram till sjukdomens underliggande orsaker. Det behövs helt enkelt nya hjälpmedel som ger överblick över hela patienten, och visar trender utifrån patientgenererade data, för att fatta kloka beslut utifrån en patients behov, säger Martin Wohlin.

Det är viktigt att bygga lösningar tillsammans med patienter och personal, som vården verkligen har användning av, menar Martin Wohlin, och här är hans läkarerfarenhet avgörande liksom övriga delägares bakgrund och kompetens. I företaget finns även Johan Sundström, specialistläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, professor i epidemiologi vid Uppsala universitet, och forskningsledare vid Uppsala Clinical Research Center; Edvin Hellsing, projektledare och entreprenör, och Niclas Lindstedt, programmerare med bakgrund inom hälso- och sjukvården.

– Om teamet är vår styrka, är vår största utmaning den enorma tröghet som finns i vården. Beslutsprocesser och implementeringsvägar inom landstinget är oerhört långa och ofta saknas pengar. Det gör att innovationer kan ha svårt att finna vägar framåt, säger Martin Wohlin.

Han lyfter fram det stöd de fått av innovationssystemet som finns kring Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset och det samarbete företaget har byggt upp med personalgrupper och patientföreningar.

– Moa Fransson och Nhils Forslund på UU Innovation betyder jättemycket för oss. Vi har också fått bra hjälp av Uppsala Innovation Centre. Man tror på oss och det vi vill göra, det har varit viktigt. Det här är ett visionärt, långsiktigt arbete, men samhällsnyttan är stor och sträcker sig över hela vården; patienter, läkare och sjukvården som helhet. Och särskilt bra blir vår nya plattform för människor med kontinuerliga behov av vård; kroniskt sjuka, äldre med flera sjukdomar samt för personer som inte kan kommunicera på svenska, avslutar Martin Wohlin.