UU Innovation

Utvecklar smarta ätpinnar

2016-03-11

Att hantera ätpinnar rätt är något som kinesiska barn förväntas lära sig tidigt. Barnens ätbeteende anses sätta tonen för den utveckling och skolgång de kommer att ha. Det tar ungefär fyra år för ett barn att lära sig äta med pinnar på ett accepterat fint sätt men med ett nytt hjälpmedel kan det gå betydligt snabbare.

– Vi utvecklar en ny typ av ätpinne som är ett hjälpmedel. I ätpinnen finns sensorer som registrerar rörelser och gör att barnet direkt får återkoppling till rätt rörelser genom en vibration. Förhoppningen är att vår produkt ska hjälpa barnen äta rätt snabbare, säger Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi och som ligger bakom idén tillsammans med kollegan Staffan Karlsson.

Gustaf Gredebäck, professor vid Institutionen för psykologi, utvecklar smarta ätpinnar som ett hjälpmedel för barn finmotoriska utveckling.

Den kinesiska marknaden är enorm och de förväntar sig stor efterfrågan på produkten. Trots att miljarder människor världen över äter med ätpinnar varje dag finns inget liknande, menar Gustaf Gredebäck. För att kunna få fram de nya ätpinnarna har de kombinerat ingenjörskonst med utvecklingspsykologi. Men det har inte bara handlat om att lära barn äta rätt. Pinnarna kan användas för att samla in information om barns finmotorik på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Bland annat hoppas forskarna kunna upptäcka avvikelser i finmotoriken hos små barn och då ha möjlighet att sätta in åtgärder och få bukt med problemen betydligt tidigare i livet.

– Tekniken finns, men pinnarna ska bli mindre. Det kvarstår både tekniska och vetenskapliga utmaningar. Det största nu är nog att samla och bygga upp databaserna med relevant information, säger Gustaf Gredebäck och berättar att de just nu har barn som kommer till Spädbarnslabbet i Uppsala och testar de nya pinnarna.

Pinnarna kommer fortsätta testas och data samlas in under sommaren, både i Uppsala och förhoppningsvis i Japan. Gustaf Gredebäck nämner också att det längre fram väntar många möjliga applikationer för tekniken: skidstavar och löpskor är några exempel där det kan vara av intresse att mäta motorisk rörelse – gärna kopplade till en mobiltelefon.

– Det kommersiella spåret har öppnat en hel ny värld för mig som forskare. Vi har fått lyfta blicken och det har varit en lärorik och spännande process. Och än har vi bara sett början, säger Gustaf Gredebäck.