Med förhoppning att revolutionera läkemedelsforskningen

2016-03-11

Många av kroppens proteiner sitter förankrade i cellens lipidmembran och dessa kallas membranproteiner. Ungefär en tredjedel av alla gener i kroppen ger upphov till just membranproteiner. De är högintressanta för läkemedelsutveckling, men ofta svåra att studera. De flesta membranproteiner är instabila och förlorar sin aktivitet när de isoleras från sitt naturliga membran. Företaget Salipro Biotech har utvecklat nanopartiklar som kan isolera stabila och funktionella membranproteiner.

Jens Frauenfeld och Robin Löving.

– Det här är en viktig klass av proteiner som vi kan stabilisera. Vi tror att tekniken har potential att göra stor skillnad för läkemedelsforskningen genom att ge den ett mycket användbart verktyg som den länge saknat, säger Jens Frauenfeld, som tillsammans med Robin Löving ligger bakom företaget och där båda har en bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet.

Flera av de stora läkemedelsföretagen visar nu intresse för tekniken. De metoder som används idag är komplicerade och fungerar endast på vissa proteiner. I och med den nya tekniken kan Salipro Biotech göra det som ingen tidigare kunnat göra och det lockar kunder.

Till skillnad från konkurrerande alternativ är vår teknologi enkel och robust, menar Jens Frauenfeld. Utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin kan ta månader, år eller inte fungera alls. Vi erbjuder snabba resultat vilket minskar kostnader vid läkemedelsutveckling. I förlängningen får patienterna snabbare tillgång till nya läkemedel och det är en viktig målsättning för Salipro Biotech. Men det är inte bara till nya läkemedel som tekniken ska användas, ett annat hett område är inom vaccinframställning.

– Vi tror att tekniken kan få stor betydelse för vaccinmarknaden och kan leda till förbättrade möjligheter att utveckla nya och effektivare vacciner, som till exempel mot HIV eller influensa, säger Jens Frauenfeld.

Av UU Innovation har de fått hjälp med patentfrågor, affärsmodell och affärsidé och tagit del av det affärsnätverk som finns på person- och företagsnivå. Genom Vinnovas VINN Verifieringsprogram har de fått finansiering och kan nu ta ytterligare steg mot marknaden.

– Vi har fått mycket värdefullt affärsstöd av hela innovationssystemet i Uppsala. De är välorganiserade, proffsiga och erfarna. Framtiden ser ljus ut, säger Jens Frauenfeld.