UU Innovation

Styr upp litteraturkaoset med ResearchMate

2016-02-01

Mer ordning och reda är tanken bakom det nya webbverktyg som utvecklats av forskare vid Uppsala universitet. ResearchMate ska på ett enkelt och användarvänligt vis hjälpa forskare att sortera bland den enorma mängd digitala texter de tvingas hantera varje dag.

– Vi forskare förväntas vara effektiva och skriva många artiklar med god kvalitet, både för den egna meriteringen, men också för att bidra till verksamhetens fi­nansiering. Men många upplever kaos i både hantering, textbearbetning, i synkning och lagring av filer på datorer, läsplattor och hårddiskar. Det ville vi ändra på, säger Carina Carlhed, universitetslektor i pedagogik och initiativtagare till ResearchMate. I teamet ingår också Simon Ydhag, mediaproducent och Ahsan Shaszad systemutvecklare, vid Uppsala universitetet.

Carina Carlhed, universitetslektor i pedagogik vill underlätta för forskare att vara effektiva och få överblick med hjälp av ett nytt verktyg.

För vissa forskare kan det handla om tusentals texter per år. Carina Carlhed har under alla år som forskare själv letat efter något användbart verktyg men utan att hitta något som var tillräckligt enkelt och användarvänligt. Ofta är manualerna för omfattande och komplicerade för att man ska orka sätta sig in i hur det fungerar, menar hon.

– Vi ville ha ett självinstruerande system som enkelt hjälper till att systematiskt bearbeta, lagra och ge en bättre överblick på både lästa och obearbetade filer. Visionen med ResearchMate är att ge känslan av att man har fullständig kontroll på sitt arbetsflöde och att ”här får jag sitta i lugn och ro med mina texter”, säger Carina Carlhed.

Tanken är också att texter och referenslitteratur ska kunna delas med andra inom exempelvis en forskargrupp, mellan handledare och doktorander. Verktyget är inte knutet till något särskilt ämnesområde utan kan användas av alla. Systemet har inbyggd molnlagring så att man kan läsa, bearbeta artiklar och texter oavsett enhet, viket gör det användbart på alla slags operativsystem och enheter; datorer, surfplattor och smarta telefoner.

– Många har behov att strukturera sitt litteraturarbete. Med smart teknik reduceras informationen och man får hjälp med att ta ut ”det viktigaste” ur texten.  Vinsten är bättre ordning och ökad effektivitet och på så vis frigörs både tid och energi, menar Carina Carlhed.

Enbart i Sverige är 60 000 personer verksamma som forskare och 17 000 studenter går på forskarutbildning. I grundutbildningen finns det 400 000 aktiva studenter. Men marknaden är global. Och det är inte bara forskare som är tänkta användare, utan även andra yrkesgrupper som hanterar mycket digital text, som exempelvis utredare, analytiker och journalister.

– På ett mycket enkelt, men finurligt sätt möter vi ett behov som finns över hela världen. Det känns coolt att vi kommit så här långt och snart har en färdig produkt att lansera, säger Carina Carlhed avslutningsvis.