UU Innovation

Finansiering från EIT Health kortar tid till marknad

2018-01-30

Fyra frågor till Ingrid Carlbom, professor emeritus vid institutionen för informationsteknologi och en av grundarna till CADESS Medical AB.

Ingrid Carlbom. Foto: Mikael Wallerstedt.

CADESS Medical utvecklar ett beslutsstödsystem som hjälper läkare att bedöma vilka prostatapatienter som kan leva med sin cancer och vilka som behöver behandling för att kunna överleva. I slutet av 2017 fick företaget 37.500 euro från EIT Health för att snabbare kunna få produkten ut på marknaden.  

Hur fungerar systemet?
CADESS ™ hjälper patologerna att analysera vävnadsprover och peka ut var avvikelserna finns. Systemet kan också avgöra vilken svårighetsgrad av cancer det rör sig om.

Varför just prostatacancer?
- Prostatacancer är idag den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män i USA, Sverige och flera andra länder. Bedömningen av CDC (Centers for disease control and prevention) är att prostatacancer kommer att bli den överlag vanligaste dödsorsaken bland män senast år 2020 och alltså orsaka fler dödsfall bland män än hjärt- och kärlsjukdom. Prostatacancer är dessutom en av de svåraste cancerformerna att bedöma. Även de mest erfarna patologerna kommer fram till olika resultat i 30-40 procent av fallen. 

Vilka är vinsterna med ett system som CADESS?
– En bättre bedömning kan leda till att minska antalet onödiga behandlingar, som inte förlänger livet på patienten men ger besvärliga biverkningar. Systemet har också potential att  kraftigt minska sjukvårdskostnaderna, bara i USA med cirka 500 miljoner dollar om året.

Vad betyder finansieringen från EIT Health?
– Den kommer att göra det möjligt för oss att planera en valideringsstudie som involverar flera kliniker och flera länder, vilket är ett krav för att söka regulatoriskt godkännande.