UU Innovation

Färre försök på djur och människor

2016-03-11

Idag underkänns nio av tio läkemedel vid kliniska tester på människa, bland annat på grund av oförutsedda biverkningar. Detta är oerhört kostsamt och gör det angeläget för läkemedelsbolagen att hitta effektivare metoder för läkemedelsutveckling. Ett nytt sätt att kunna testa läkemedelssubstanser på, innan de testas på djur och människor, är att använda en experimentell, mekanisk modell av vårt blodsystem och ett sådant verktyg har tagits fram av en forskargrupp vid Uppsala universitet.

Sofia Nordling och Peetra Magnusson i labbet.

– Det finns ett stort behov av att kunna kontrollera ett läkemedel innan det ges till försökspersoner för första gången. Tanken med vårt system är att redan vid labbänken testa och analysera nya substanser, berättar Peetra Magnusson, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik, och patologi vid Uppsala universitet. Tillsammans med kollegorna Moa Fransson och Sofia Nordling har hon utvecklat ett analysverktyg som ska efterlikna vårt blodsystem och även startat företaget BioFlow System för att kunna ta det till marknaden.

Genom att ladda systemet med mänskligt blod kan de studera de immunologiska reaktioner som olika läkemedelssubstanser ger upphov till. Tanken är att kunna göra snabba och tillförlitliga tester, både tidigt i utvecklingsprocessen för att då kunna utesluta olämpliga läkemedelskandidater betydligt tidigare, men även senare för att ersätta djurförsök.

– Behovet av försöksdjur minskar vilket reducerar utvecklingskostnaderna, samtidigt som processen blir etiskt försvarbar. Dessutom blir informationen mer relevant och tillförlitlig eftersom tester i mus och andra försöksdjur inte alltid avslöjar alla negativa effekter som läkemedlet kan ge upphov till i människa, menar Peetra Magnusson.

Nu testas systemet tekniskt och ingenjörsexpertis är inkopplad på projektet. Men att jobba med blod är svårt då det är en mycket reaktiv biologisk vätska, menar Peetra Magnusson, och de har fortfarande en bra bit kvar till ett fullfjädrat analysverktyg. Att få testa en idé som faktiskt har potential att bli något användbart utanför forskningen är en viktig drivkraft, menar Peetra Magnusson och tillägger:

– Att som akademiker få kombinera forskning med produktutveckling är något nytt och roligt. Men ibland önskar man att det kunde gå fortare, men då behövs fler händer, mer tid och pengar. Men vi är på god väg och där har vi haft stor nytta av expertisen på UU Innovation.