UU Innovation

Goda exempel

Här hittar du berättelser om forskare och studenter som får eller har fått stöd från oss på UU Innovation i den tidiga affärsutvecklingen av sina upptäckter och idéer.

Utvecklar nytt bencement för kotfrakturer

Ett nytt elastiskt bencement kan förbättra behandlingen av äldre bensköra patienter med brott på ryggkotorna.
– Meningen är att minska risken för nya frakturer, säger forskaren Cecilia Persson.

Läs om Inossia

Diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens

Professor Johan Elfs forskargrupp har utvecklat metoder som gör att det går att studera livsprocesser i realtid på molekylnivå. Med avstamp i den kunskapen har forskarna nu tagit fram ett diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens vid urinvägsinfektion.

Intervju med Johan Elf

Finansiering från EIT Health kortar tid till marknad

CADESS Medical AB fick i slutet av 2017 finansiering från EIT Health för att snabbare kunna få ut sitt beslutsstödssystem i cancervården. Vi har ställt fyra frågor till Ingrid Carlbom som är en av grundarna till företaget.

Intervju med Ingrid Carlbom

Att få leva sin dröm

Att få upptäcka nya saker är en viktig drivkraft för Sara Mangsbo, docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Förutom att forska vid universitetet är hon också forskningschef på Uppsalaföretaget Immuneed AB, som hon var med och grundade för några år sedan. Att vara både forskare och entreprenör är drömmen, även om det finns dagar hon önskar att dygnet hade fler timmar.

Intervju med Sara Mangsbo

Färre försök på djur och människor

– Det finns ett stort behov av att kunna kontrollera ett läkemedel innan det ges till försökspersoner för första gången. Tanken med vårt system är att redan vid labbänken testa och analysera nya substanser, berättar Peetra Magnusson, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik, och patologi.

Läs om BioFlow System

Utvecklar smarta ätpinnar

En ny typ av ätpinne som är ett hjälpmedel för barns finmotoriska utveckling har tagits fram av Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi tillsammans med kollegan Staffan Karlsson. Ätpinnen registrerar rörelser och gör att barnet får återkoppling till rätt rörelser genom en vibration.

Läs mer

Med förhoppning att revolutionera läkemedelsforskningen

Membranproteiner är högintressanta för läkemedelsutveckling, men ofta svåra att studera. Företaget Salipro Biotech har utvecklat nanopartiklar som kan isolera stabila och funktionella membranproteiner. Bakom företaget finns Jens Frauenfeld och Robin Löving som båda har en bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet.

Läs om Salipro Biotech

”Uttrandefrihet” belönar alla

Uttr har goda chanser att bli en så kallad gamechanger inom marknadsundersökningsbranschen. Efter bara ett år har grundarna och tidigare Uppsalastudenterna Erik Riddervold och Viktor Nordmark kontor på Östermalm i Stockholm, fast lön och en produkt som snart når marknaden.

Läs om Uttr

Styr upp litteraturkaoset med ResearchMate

– Vi forskare förväntas vara effektiva och skriva många artiklar med god kvalitet men många upplever kaos i både hantering, textbearbetning, i synkning och lagring av filer på datorer, läsplattor och hårddiskar. Det ville vi ändra på, säger Carina Carlhed, initiativtagare till ResearchMate och forskare inom pedagogik.

Läs om ResearchMate

För patientens bästa

Mer makt över sin egen hälsa och en bättre sjukvård. Det hoppas Uppsalaföretaget Symptoms kunna åstadkomma med sin nya programvara där patienten själv fyller i symptom och besvär över tid.

Läs om Symptoms

En affärsresa med början i rymden

Forskare vid Ångströmlaboratoriet har utvecklat en helt ny typ av detektor som kan användas för att upptäcka extremt små mängder av olika gaser i luften. Att spåra giftgaser, upptäcka sprängämnen inom säkerhetsbranschen, analysera utandningsluft och mäta växthusgaser är exempel på vad detektorn kan användas till. Men det var rymden forskarna hade i åtanke när de fick idén till den nya detektorn.

Läs om Fourth State Systems

Kroppens inre studeras med ny banbrytande teknologi

En bild säger mer är tusen ord brukar det heta och det gäller inte minst inom medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Forskare och läkare kommer nu kunna omvandla komplex medicinsk data från helkroppsundersökningar till mer informativa och överskådliga bilder med hjälp av ett nytt bildanalyskoncept.

Läs om Imiomics