Partnerledare och processtöd

Skapandet och utvecklandet av Uppsala universitets partnerskap följer en strukturerad och planerad process, som regelbundet följs upp och utvärderas, och har en ansvarig i respektive organisation.

UU Innovation är involverade i partneringprocessen på flera sätt, bland annat i rollen som universitetets partnerledare. Partnerledaren har en operativ roll i både uppbyggnad och utveckling av partnerskapen och koordinerar arbetet med att ta fram och följa upp årliga aktivitetsplaner. Arbetet sker i nära samverkan med samarbetspartens partnerledare och förutsätter en nära dialog med berörda på universitetet.

UU Innovation bistår även med aktiviteter för exempelvis matchmaking och kunskapsutbyte samt processtöd i samarbetsprojekt. 

partnerledare

Här finns kontaktuppgifter till universitetets partnerledare i respektive partnerskap.Ta gärna kontakt för mer information.

ABB
Ernesto Gutiérrez, 018-471 7151, ernesto.gutierrez@uuinnovation.uu.se

Uppsala kommun
Michael Funke, 018-471 7492, michael.funke@uuinnovation.uu.se

Region Gotland
Gustav Melén, 018-471 7052, gustav.melen@uuinnovation.uu.se

NCC
Harris Stamatopoulos, 018-471 7456, harris.stamatopoulos@uuinnovation.uu.se