KOM FRAM - forskningsdialog för mer kompetenta kommuner

Hur kan forskning och kompetens vid universitetet bidra till kommuners innovativa förmåga och bättre regional utveckling? UU Innovation har utvecklat möteskonceptet KOM FRAM för att stärka små och medelstora kommuner genom aktiv dialog med forskare utifrån varje enskild kommuns förutsättningar.

Skräddarsytt program med kommunen som utgångspunkt

Varje kommun har sina unika utmaningar, utvecklingsmöjligheter och resurser. KOM FRAM är en flerstegsprocess som inleds med att identifiera den enskilda kommunens specifika förutsättningar. Det gör vi i nära dialog med kommunledningen. Vi skräddarsyr programmet efter frågeställningar och kunskapsbehov. Det påverkar också vilka forskare som möter kommunens ledande politiker och tjänstemän. Forskarna matchas mot behov och läser in sig i kommunens frågor. För forskarna innebär KOM FRAM en möjlighet att diskutera och påverka samhällsutvecklingen utifrån den forskning de bedriver. Och inte minst, ny input till forskningen.

Exempel på teman som belysts är relationen stad och land, bostadsmarknadens spelregler ur ett landsbygdsperspektiv, vad ett genusperspektiv på kommunal verksamhet kan tillföra och hur vi kan rusta medborgare i samhället genom fokus på skola, motivation och resultat.

Heldagsmöte hos kommunen

Centralt för KOM FRAM är att universitetet kommer till kommunen, inte tvärtom. Under ett heldagsmöte med kommunens representanter varvas forskningspresentationer med intensiva diskussioner i smågrupper. Mötena ger kommunens politiker och tjänstemän en chans att samlas kring en gemensam kunskapsbas och det är också här som prioriteringar görs som sedan ligger till grund för fortsatt forskningssamverkan.

Starten på fördjupad samverkan

Vår ambition är att KOM FRAM blir en startpunkt för fördjupad samverkan mellan kommunen och universitetet. Det finns många sätt att arbeta vidare tillsammans. Exempel är examensarbeten och samverkans- och uppdragsforskning. UU Innovations finns med som stöd även i en fortsättning.

Tillsammans med Regionförbundet Uppsala län har UU Innovation genomfört KOM FRAM i flera kommuner, däribland Heby, Östhammar och Enköpings kommun, vilket resulterat i ett antal gemensamma aktiviteter och samarbeten.  

"Med KOM FRAM har vi velat ta tillvara all den akademiska kunskap vi har runt hörnet och förmedla den på ett sätt som stärker styrning och ledning av de små och medelstora kommunerna och stimulerar att tänka nytt utifrån en evidensbaserad grund." Anna Grönberg, UU Innovation

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Anna Grönberg, samverkansledare vid UU Innovation.