Första PET-MR bilderna på patient med inflammatorisk tarmsjukdom

De som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom blir allt fler och sjukdomen är livslång. Genom ett samarbete som tog sin början vid AIMday Bioimaging vid Uppsala universitet har nu den första patienten med ulcerös kolit undersökts med PET-MR i en unik studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Personer med inflammatorisk tarmsjukdom är en komplex och växande patientkategori som sällan botas i sin sjukdom. Sjukdomen går i skov och många är återkommande sjukhuskunder. Den möjlighet till medicinsk avbildning med PET/MR som finns i Uppsala nyttjas nu för dessa patienter som ett nytt sätt att följa sjukdomen och behandlingsresultat. Det är nya, spännande in vivo resultat på human inflammatorisk tarmvävnad.

– Ingen har någonsin gjort detta tidigare. Det är en unik studie och resultaten ser mycket lovande ut. Vi tror att tekniken med PET/MR kan ha stor betydelse för att visualisera förlopp vid inflammatorisk tarmsjukdom, säger Mats Bergström, som arbetar för GlaxoSmithKline (GSK) och som tidigare var chef för det prekliniska labbet på PET-centrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Bland annat har de nu kunnat visualisera ett mycket intressant receptorsystem som aldrig tidigare testats för inflammatorisk tarmsjukdom. Receptorsystemet är kraftigt upp-reglerat och finns även beskrivet i litteraturen att det skulle kunna vara en viktig kompletterande indikator på inflammatorisk tarmsjukdom till idag använda biomarkörer. Därför kan det här bli ett nytt sätt att förstå och karakterisera sjukdomen. 

– Vi kan utnyttja fördelarna med PET/MR och få fram information om sjukdomen som inte går att få på något annat vis. Vi kan även se effekter när nya läkemedel testas och få behandlingsresultat betydligt tidigare. Det är också ett sätt att komma förbi de kliniska svårigheter som det har varit att titta på inflammatorisk tarmsjukdom, säger Mats Bergström.

Pilotstudien är ett direkt resultat av det samarbete som initierades tack var den AIMday som UU Innovation arrangerade under 2015 i ”AIMday Bioimaging”, där industrin får möta akademin. Mats Bergström som arbetar för GSK kom då i kontakt med Uppsalaforskarna och professorerna Per Hellström och Håkan Ahlström, samt adjungerad professor Gunnar Antoni, experter på patienter med tarmsjukdomar, respektive PET/MR och PET tracerkemi. Mats Bergström är mycket nöjd med samarbetet. Han är också glad och tacksam för UU Innovations stöd.

– Initiativet AIMday som är ett otroligt värdefullt möteskoncept. Jag försöker gå på så många jag kan. Vi har även fått vidare support från UU Innovation, bland annat fick vi hjälp med ett initialt finansieringsstöd som satte fart på studien och som gör att vi idag kan presentera mycket spännande data, menar Mats Bergström.

Han tror också att den nya studien kommer att förstärka Uppsala som centrum för medicinsk avbildning och positionera den unika kunskapen inom PET-MR som finns i Uppsala i Europa.

– Här finns unik kompetens och en unik möjlighet att göra kliniska prövningar, menar Mats Bergström och tillägger att det är värt att berätta om denna nya framgångsrika aktivitet i Uppsala.

Mats Bergström, GSK.