Internetbaserade system ska förebygga fallolyckor bland äldre

Att stötta äldre människor i deras träning leder förhoppningsvis till färre fallolyckor. I ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Hedemora kommun har man tittat närmare på hur ett interaktivt datorstöd kan förebygga fallrelaterade olyckor och bidra till ökat välbefinnande, aktivitet och hälsa hos de äldre. Projektet har finansieriats genom programmet Verifiering för samverkan, VFS.

– Det här har varit väldigt bra för oss. Pengarna har gjort att vi kunnat etablera ett samarbete och fått möjlighet att köra ett pilotprojekt, säger Anna Cristina Åberg, docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Anna Cristina Åberg är även verksam vid Högskolan Dalarna och har tillsammans med Åsa Bruhn, adjunkt och verksamhetsutvecklare vid Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna, koordinerat projektet som kallas eBalans. Det syftar till att utveckla ett system som ska göra det möjligt för äldre personer att träna balans under ledning av en fysioterapeut/sjukgymnast eller själva i hemmet. Förutom forskare består gruppen av fem sjukgymnaster/arbetsterapeuter och sju äldre personer, från 68 år och uppåt, vilka också är de tänkta användarna. De har fått testa två olika prototyper – en från Valencia och en från Kalifornien. Detta för att få en bild hur systemet ska utformas, för att kunna individanpassas, men också för att se hur balansen utmanas, som är en förutsättning för effektiv balansträning.

– En välintegrerad webbplattform som är enkel för användaren att komma igång med, enkel att utföra och där det också är enkelt att skicka resultat och få återkoppling - det är vår förhoppning, säger Kjartan Halvorsen, docent vid Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet och en av forskarna i projektet.

Kjartan Halvorsen och Anna Cristina Åberg.

Webbplattformen utvecklas tillsammans med U-CARE på Uppsala universitet. De har lång erfarenhet av liknande projekt och en plattform för internetbaserat stöd och behandling. Hedemora kommun är samarbetspart, och det beror delvis på att Högskolan Dalarna har framstående forskare inom fall- och balansforskning, men inte bara.

– Hedemora kommun har hela tiden varit intresserade och framåt, och velat jobba tillsammans med oss. Och det har varit jättebra att ha med dem i projektet från första början, säger Anna Cristina Åberg.

Högskolan Dalarna omfattas också av stödverksamheten vid UU Innovation, vilket också möjliggjorde utdelningen av VFS-pengarna. Med stöd av affärs- och IP- rådgivare vid UU Innovation undersöker forskarna hur tjänsten skulle kunna kommersialiseras. De har även involverat UU Innovation när de letar leverantörer som jobbar med spelutveckling och design, och som finns närmare än Spanien och Kalifornien.

– Designen är viktig – förutom att det ska vara enkelt ska det också vara kul! Seriöst, men underhållande. Förhoppningen är att användarna ska få in det i sina dagliga rutiner och att det används mer förebyggande än rehabiliterande. Det är som med all träning, det är färskvara. Det ska kunna användas livet ut, säger Kjartan Halvorsen.