Lyckosamt samarbete om viktiga diabetesfrågor

Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, kan nu blicka tillbaka på ett mycket produktivt samarbete med företaget Mercodia. Två produkter inom diabetesdiagnostik är några av resultaten och nu hoppas de på nya medel för att kunna fortsätta sitt samarbete kring barn med överviktsrelaterad typ 2 diabetes.

Redan i januari 2012 träffade Peter Bergsten representanter från Uppsalaföretaget Mercodia på en AIMday inom diabetesområdet. Mötet, som anordnades av UU Innovation, blev startpunkten på ett, som det skulle visa sig, givande och långsiktigt samarbete.

– AIMday för samman forskare och företagare som tänker på och arbetar med liknande saker, även om vi har olika infallsvinklar. Det blev mycket bra det här mötet, berättar Peter Bergsten, professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi.

Peter Bergsten.

Samarbetet med Mercodia fortsatte sedan inom ramen för SciLife Partnering, tidigare SciLife Innovation, med projektpengar från Vinnova. Tillsammans med kollegan Anders Forslund, som är barnläkare vid Akademiska Barnsjukhuset, arbetar de med frågeställningar kring varför barn utvecklar typ 2 diabetes. Med Mercodia har de tittat närmare på tre sjukdomsrelaterade biomarkörer hos dessa barn, som kan ge nya verktyg för att förstå utvecklingen av sjukdom hos dessa individer.

– Det är mycket värdefullt för oss att företaget utvecklar metoder, som gör att vi kan mäta hormoner som vi inte kunnat mäta tidigare. Denna utveckling görs i nära samarbete mellan oss och företaget, som får tillgång till både vävnadsprover från celler och kliniska patientprover för att utveckla sina metoder, berättar Peter Bergsten.

Samarbetet mellan Mercodia, Uppsala universitet och Akademiska Barnsjukhuset har redan gett resultat, dels i form av vetenskapliga artiklar och dels i form av lansering av en kommersiell produkt samt ytterligare en potentiell produkt.

– Det här är en win-win, där våra olika kompetensområden har kompletterat varandra. Vi fick snabbt en struktur på vårt samarbete och det har skyndat på utvecklingen, säger Annika Carlsson från Mercodia.

Cecilia Nilsson, samverkansledare på UU Innovation och projektkoordinator på SciLifeLab, har stöttat samarbetsprojektet och Annica Carlsson berättar att det har varit mycket värdefullt att ha med Cecilia som koordinator och bollplank. Det är också något som  Peter Bergsten och Anders Forslund instämmer i då de säger att Cecilias förmåga att facilitera och knyta samman haft stor betydelse för framgången.