Studentprojekt gav kunskap och inspiration

Under två år arbetade Björks Rostfria i Hallstavik och tre studenter från Ångströmlaboratoriet tillsammans. Samarbetet gav det specialiserade industriföretaget ny och avgörande kunskap i sitt utvecklingsarbete. Studenterna fick inspiration och erfarenhet av arbete i ett reellt industriprojekt. Det kallas win-win.

Rent vatten med smartare teknik och mindre energi. Björks Rostfria i Hallstavik utvecklar metoder för vattenrening med hjälp av nanoteknik i speciella membranfilter. En teknik där inga kemikalier används för att rena vattnet. Det här är ett beprövat koncept och kräver mindre energi än vattenrening i traditionella vattenverk.

Utmaningen, och den idé som hela samarbetsprojektet fokuserade på, var att försöka minska energiåtgången ytterligare med förnyelsebar energi – sol, vind och kanske lite otippat, den lagrade energin i vattnet.

P-O Björk som är vd på Björks Rostfria är mer än nöjd med studentsamarbetet.

– Vi har vårt kunnande men vi kan inte det universitetet kan. Projektet har visat att  tillsammans är vi starka. Samarbetet har varit mycket lyckosamt för oss. Att båda parter är intresserade och vill arbeta ihop är avgörande för ett verkligt bra samarbete. Vi har blivit väl mottagna av Uppsala universitet, det finns en nyfikenhet och en positiv inställning till samarbete säger P-O Björk, vd Björks Rostfria.

För civilingenjörsstudenterna blev samarbetet extra intressant.

– De tre som gick in i projektet kände direkt att nu är man i business, det här är på riktigt och att det är vi i projektet som tillsammans lägger grunden till något som kan resultera i en fortsättning. Vårt gemensamma arbete fokuserade på ett pilotprojekt på Gotland där vi gjorde en installation. Det var studenterna som presenterade våra resultat för kommunens representanter, som till och med avbröt sina semestrar för att ta del av resultaten. Resultat som visar att idén är möjlig att förverkliga. Projektet visar att vattenreningsverket kan drivas med förnyelsebar energi och att det till och med kan leverera överskottsenergi tillbaka.

P-O Björk på Björks Rostfria i Hallstavik.

Positiva resultat alltså. Resultat som P-O Björk är ganska säker på att man saknat utan studenternas medverkan i projektet.

– Vi hade haft svårt att komma vidare med vår idé att ge våra kunder som arbetar med nanoteknik för vattenrening en möjlighet att minska energiåtgången ytterligare.  Nu har vi fått den kunskap vi behöver för att fortsätta arbetet med att förverkliga vår idé.

Att söka samarbete med studenter på universiteten tror P-O Björk är viktigt för att klara utmaningen att utveckla Sveriges små- och medelstora industriföretag.

– Jag tror det är viktigt att inte bli ställd. Som företagare vet du vad du kan och vart du vill nå. Har man en bra idé men inte all kunskap som krävs för att förverkliga idén kan ett samarbete med studenter på universiteten vara vägen vidare. Min erfarenhet är att universiteten vill vara med och bidra, säger P-O Björk och tillägger att UU Innovations Ångström Academy varit vägen in på universitetet och ett viktigt stöd.

Samarbetet med universitetet gav mersmak och Björks Rostfria kunde snabbt inleda ett nytt projekt. Den här gången en kartläggning av materialstruktur vid användning av en ny svetsteknik tillsammans med forskare vid Ångströmlaboratoriet.