Goda exempel

Här hittar du berättelser om samarbeten mellan forskare, studenter och företag och organisationer som initierats med stöd av oss på UU Innovation. Det är samtidigt berättelser om hur samarbete berikar och relationer kan växa sig starka. 

Samverkan optimerar antibiotikaanvändning

Behovet av att säkra tillgängligheten till befintliga antibiotika i Sverige och att dessutom utveckla dessa vidare var startskottet för samverkansplattformen PLATINEA. Idag är flera universitet, sjukvården, myndigheter och läkemedelsföretag redo att driva arbetet framåt.

Läs mer

Hållbara ytor med många vinster

Ytan är viktig. Inte minst inom skärande bearbetning. Professor Mats Boman på Ångströmlaboratoriet leder ett stort forskningsprojekt som fokuserar på framtidens superegenskaper för ytskikt på skär. I samarbete med KTH, Chalmers och Sandvik genom bolagen Sandvik Coromant och Seco Tools utvecklar han ny kunskap.

Läs mer

Första PET-MR bilderna på patient med inflammatorisk tarmsjukdom

De som drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom blir allt fler och sjukdomen är livslång. Genom ett samarbete som tog sin början vid AIMday Bioimaging vid Uppsala universitet har nu den första patienten med ulcerös kolit undersökts med PET-MR i en unik studie vid Akademiska sjukhuset.

Läs mer

Stor hjälp för litet företag

Har du mockat hästskit med en vanlig grep någon gång? Då vet du hur det är. Hästägarna Patrick och Lydia Springer tänkte att det måste finnas ett bättre sätt. Och det gjorde det. Resultatet heter SverigeGrepen som nu exporteras ut i världen.
– Den hjälp vi fått från universitetet har varit ovärderlig, säger Patrick Springer.

Läs mer

Lyckosamt samarbete om viktiga diabetesfrågor

Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi, kan nu blicka tillbaka på ett mycket produktivt samarbete med företaget Mercodia. Två produkter inom diabetesdiagnostik är några av resultaten och nu hoppas de på nya medel för att kunna fortsätta sitt samarbete kring barn med överviktsrelaterad typ 2 diabetes.

Läs mer

Förebygger fallolyckor bland äldre

Att stötta äldre människor i deras träning leder förhoppningsvis till färre fallolyckor. I ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Hedemora kommun har man tittat närmare på hur ett interaktivt datorstöd kan förebygga fallrelaterade olyckor och bidra till ökat välbefinnande, aktivitet och hälsa hos de äldre. Projektet har finansieriats genom programmet Verifiering för samverkan, VFS.

Läs mer

Studentprojekt gav kunskap och inspiration

Under två år arbetade Björks Rostfria i Hallstavik och tre studenter från Ångströmlaboratoriet tillsammans. Samarbetet gav det specialiserade industriföretaget ny och avgörande kunskap i sitt utvecklingsarbete. Studenterna fick inspiration och erfarenhet av arbete i ett reellt industriprojekt. Det kallas win-win.

Läs mer

Nyckeln till effektiv smittspårning

Med den senaste DNA-tekniken kan sjukdomsutbrott spåras långt effektivare än tidigare. Men då krävs ökad kunskap och samarbete mellan myndigheter, sjukvården och forskare. Det konstaterar slutrapporten från SciLifeLab, Uppsala universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som, med finansiering genom VFS, kartlagt den nationella beredskapen för smittspårning.

Läs mer

Undersöker äldre som resurs

Pensionärer i föreningslivet är en tillgång i lokalsamhället. De hjälper till i vardagen, organiserar evenemang och driver utvecklingsfrågor. Det framgår av pilotstudien ”Kommunen och de äldre – ett ömsesidigt beroende?” som en grupp forskare genomfört i samarbete med Heby kommun.

Läs mer