UU Innovation

Från idé till samarbete

Verifiering för samverkan, VFS erbjuder finansiering för att initiera samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. Med VFS får ni möjlighet att gå från en samarbetsidé till att konkret testa den!

Stärkande samarbeten över gränserna
VFS är ett samverkansstöd med en strävan efter ett ökat samarbete mellan akademi och omgivande samhälle. Med hjälp av VFS kan ni förverkliga en gemensam projektidé, testa ert samarbete och lägga grunden för fortsatt samverkan.

Att komma över tröskeln
Det är sällan vare sig viljan eller intresset som saknas men steget till ett konkret samarbete kan ändå vara stort. VFS-programmets primära syfte är att reducera de eventuella hinder som förhindrar eller fördröjer starten av projekt med akademiska och icke-akademiska deltagare. Med VFS kan ni få hjälp ”över tröskeln” och därmed komma igång och testa ett samarbete i ett gemensamt projekt.

En enkel finansieringsform
Inom ramen för VFS kan projekt beviljas finansiering med mellan 50 000 och 200 000 SEK. Samarbetsprojekten kan variera i omfattning och inriktning men alltid vara till ömsesidig nytta för deltagarna. Ansökan om finansiering görs av parterna gemensamt. Det finansiella stödet betalas ut till projektets akademiska part. Utbetalningen förutsätter ett samarbetsavtal som reglerar immateriella rättigheter, något som UU Innovation vid behov kan hjälpa till med.

Vad kan finansieras inom VFS?

Det här kan finansieras inom VFS:

 • Planering/möten/resor
 • Verifiering av eventuella hinder för projektidén och/eller samarbetet som sådant
 • Verifiering av långsiktigheten i partnerskapet
 • Lön för den akademiska partens arbetsuppgifter inom ramen för projektet
 • Tjänster från tredje part som är avgörande för projektet
 • Inköp av förbrukningsmaterial från tredje part
 • Hyra av infrastruktur och instrument för projektet

Däremot finansieras inte:

 • Uppdragsforskning och uppdragsutbildning
 • Samarbete med forskares egna företag

 

Bedömnings-kriterier
 • Bakgrund och målsättning för samarbetet
   
 • Projektets mervärde för deltagande parter
   
 • Projektets genomförbarhet och implementering av dess resultat
   
 • Plan för fortsatt samarbete efter projektets avslut
   
 • Projektteamets sammansättning och roller

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Cecilia Nilsson, samverkansledare vid UU Innovation.