Samverkanscheckar inom humaniora och samhällsvetenskap

Är du som forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap intresserad av att hitta nya samarbetspartners utanför akademin? Vill du ordna ett möte tillsammans med representanter från företag och/eller annan organisation där ni kan undersöka förutsättningarna för sådant samarbete?

UU Innovation erbjuder då samverkanscheckar till dig som arrangerar egna mötesplatser med representanter från offentlig, privat eller ideell sektor. Det kan till exempel röra sig om en workshop eller annat interaktivt möte där deltagarna kan diskutera framtida samarbetsmöjligheter.

Syftet med samverkanscheckarna är att stimulera kunskapsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och icke-akademiska organisationer. Tanken är att dessa kontakter leder till att parterna identifierar ömsesidigt intressanta områden för konkreta samverkansprojekt.

Vad kan finansieras av en samverkanscheck?

En samverkanscheck kan täcka direkta kostnader för möten med icke-akademisk organisation med upp till 30 000 kronor. Det kan till exempel vara kostnader för trycksaker, lokalhyra, catering och arvode till huvudtalare. Även vissa resor kan i undantagsfall bekostas genom en samverkanscheck, till exempel för att möjliggöra att för mötet strategiska viktiga representanter med små resurser (exempelvis från ideella organisationer) kan medverka.

Observera att lönekostnader inte finansieras genom samverkanscheckar. Vidare är checkarna heller inte avsedda att användas för möten med parter där det redan finns en upparbetad relation.

Det är enkelt att ansöka

Ansökan om samverkanscheck görs i ett online-formulär, länk nedan. Ansökan ska godkännas av prefekten på din institution. Vi tar emot ansökningar löpande och lämnar besked inom 14 dagar.

Varmt välkommen med din ansökan!

Till ansökan

Så här bedöms din ansökan

Aktiviteten/projektet ska syfta till följande:

 • utveckla kunskapsutbyte och relationer med nya aktörer utanför akademin
 • identifiera potentiella områden för samverkan
 • lägga grunden för samarbetsprojekt och framtida forskningsansökningar tillsammans med företag och/eller annan organisation

Följande kritierer ska uppfyllas:

 • både akademi och icke-akademisk organisation är representerade i aktiviteten
 • flera olika forskargrupper eller ämnesområden vid universitetet bjuds in att delta
 • mötesformen ska präglas av interaktion mellan mötesdeltagarna så att kunskapsutbyte sker

Korta fakta
 • Max 30 000 kr per aktivitet/projekt.
   
 • Ansökan görs i ett online-formulär och ska godkännas av prefekt.
   
 • Ansökningar tas emot löpande.
   
 • Besked lämnas inom 14 dagar från det ansökan kommit in.
   
 • Slutrapport inklusive utvärdering lämnas inom en månad efter avslut.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Anna Grönberg, samverkansledare vid UU Innovation.