Tillsammans skapar vi nya möjligheter

Vi jobbar för aktiv samverkan mellan företag, organisationer och universitetets forskare. För ömsesidig nytta.

Vi hjälper dig till bra samverkan

Mer och bättre samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle är nödvändigt för att hantera många av de utmaningar vi står inför idag och framåt. Digitalisering, folkhälsa, välfärd och integration är bara några exempel. Samverkan över sektorsgränser öppnar också upp för nya möjligheter, bidrar till att stärka kvalitet i utbildning och forskning och inte minst stärkt innovationsförmåga hos de parter som samarbetar. Samtidigt når inte många försök till samverkan sin fulla potential trots att viljan finns. Det vill vi på UU Innovation ändra på.

Vårt mål är enkelt - vi vill göra samverkan lättare för dig och bidra till att den blir framgångsrik och hållbar. Därför erbjuder vi stöd i varje steg av processen, från inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte till fullfjädrade och finansierade samarbeten. Vad behöver du?

Våra samverkansledare har olika specialist- och branschkompetens för att effektivt kunna bemöta frågor och behov från såväl forskare som företag och organisationer.

Med små och medelstora företag i fokus

UU Innovation leder ett treårigt europeiskt regionalfondsprojekt som ska stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i östra Mellansverige. Projektet, som går under namnet ACCESS, är ett samarbete med universiteten i Linköping och Örebro.

Läs mer om projektet

Samarbeten för ömsesidig nytta

Framgångsexempel

Patient med inflammatorisk tarmsjukdom studeras på nytt sätt i ett samarbete som tog sin början på AIMday Bioimaging.

Här berättar vi om några av de samarbeten som vi varit med och stöttat på olika sätt. De involverar forskare från olika ämnesområden och företag och organisationer inom olika branscher.

Läs om projekten här