AIMday: Mötesplats för industrin och akademin i 10 år

1 november 2017

AIMday Materials arrangerades i förra veckan för tionde året i rad. För både företag och forskare har dagen blivit en årlig mötesplats.

Om vi vill bjuda in industrin till samverkan, hur gör vi? Vid Uppsala universitet har man gjort något mycket konkret i nu tio år: AIMday, som matchar ihop forskare från lärosätet med företag kring frågeställningar som företagen har. När AIMday Materials arrangerades förra veckan var det för tionde året i rad och för flera företag och forskare har dagen blivit en årlig mötesplats.

Uppsala universitet har arrangerat AIMday sedan 2008 då möteskonceptet såg dagens ljus som ett sätt att föra samman materialforskningen på Ångströmlaboratoriet med industrin. Sedan dess har AIMday genomförts inom flera tematiska områden, bland annat cancer, diabetes, bildanalys och välfärd. Den stora spännvidden av teman har bidragit till att även målgruppen har breddats och den inkluderar numer även småföretag, offentliga och ideella organisationer.

− Materialvetenskap är ett av Uppsala universitets starka områden, säger Jin Moen, samverkansledare på UU Innovation, som arrangerade förra veckans möte. Det är en princip för hur vi väljer samtliga teman för AIMday. Vi måste ju ha en kritisk massa av forskare med rätt kompetens, som kan möta upp de frågeställningar som företagen kommer med inom ett visst fält, menar hon.

Till AIMday Materials förra veckan kom åtta företag som träffade fler än trettio forskare i diskussioner kring drygt tjugo konkreta frågor om material. Frågorna omfattade forskning om både materialsyntes, materialanalys och modellering. Alla frågor diskuteras separat i små grupper och tre till sex diskussioner pågår samtidigt. I varje grupp sitter några forskare – både doktorander och professorer – och en eller ett par företagarrepresentanter. Det företag som ställer en fråga kan välja att sitta med forskarna helt själva eller att låta andra företag som är intresserade vara med och diskutera.

ABB Corporate Research har ställt frågor varje år sedan starten och nu är AIMday Materials en sedan länge årligen återkommande aktivitet för flera av bolagets medarbetare. En av dem är Erik Johansson, Principal Scientist:               

– Det har kommit mycket gott ur de AIMday-event vi medverkat i och kontinuerligt fortsätter med, säger han.

Ett annat företag som också gärna återkommer till AIMday Materials är Sandvik Coromant. I år deltog både den svenska, brittiska och franska delen av bolaget. Kring några frågor välkomnade de Uddeholm att delta i diskussionerna.  

–  Vi behöver vara innovativa och att delta på AIMday är ett sätt att hålla sig i kunskapsfronten. Här får vi möjlighet att prata med både forskare och andra företag i branschen, säger Emmanuelle Göthelid, Principal R&D Engineer på Sandvik Coromant i Västberga.

Ett företag som hade många frågor kring nya material var Volvo Cars. Särskilt deras fråga om det finns några material som kan omvandla energi från värme till el, mötte ett stort intresse från forskarna.

Kristofer Gamstedt är professor i tillämpad mekanik och en av de materialforskare som brukar ta tillfället i akt att träffa industrin på AIMday Materials, så även i år.

− AIMday är en välorganiserad mötesform mellan akademi och industri som kan ge möjlighet till samarbete och det uppskattar jag. Min avdelning har numera ett kontinuerligt bra samarbete med ABB Corporate Research. Vi har haft flera gemensamma exjobbare, skrivit vetenskapliga artiklar tillsammans och har även börjat söka gemensamma externa forskningsmedel för att utvidga samarbetet. Medverkande doktorander och exjobbare är mycket nöjda med att samarbeta med industrin, berättar Kristofer Gamstedt.

Jin Moen berättar att i det i flera av mötena på förra veckans AIMday Materials uppkom konkreta idéer för att gå vidare med samarbete i någon form. Det finns också särskild finansiering att söka.

– Vi erbjuder stöd för att underlätta att samarbeten kommer igång, bland annat förstudiemedel där vi kan bidra med upp till 50 000 kronor för forskarens arbete. Hittills har vi fått in sju intresseanmälningar om förstudiemedel och då har det inte ens gått en vecka, säger Jin Moen.

AIMday-konceptet - om hur man får ihop industri med forskare på ett effektivt sätt – används sedan flera år också av andra lärosäten både i Sverige och utomlands.

- Vi är så klart väldigt glada och stolta över att flera universitet, däribland University of Edinburgh och University of Oxford, tagit till sig AIMday för att effektivisera sitt stöd för samverkan med företag, säger Jin Moen. Det är allt viktigare att ha fungerande metoder för samverkan och AIMday erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt som dessutom har visat sig produktivt.