Johan Edman är ny samverkansledare på UU Innovation

12 november 2018

Johan Edman kommer närmast från Mistra och har med sig många års erfarenhet av samverkansprojekt och extern finansering i sin nya roll som samverkansledare på UU Innovation.

Med lång erfarenhet av forskningsfinansiering och arbete för forskningens genomslag i samhället förstärker nu Johan Edman UU Innovations team av samverkansledare.

Närmast kommer Johan Edman från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Där har han arbetat i åtta år som utvärderingsansvarig och ansvarig för satsningar inom samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning. Utöver gedigen kompetens inom hållbarhetsområdet har åren på Mistra gett honom ett brett nätverk inom forskningsfinansieringssfären och det tar han nu med sig in i sin nya roll. Som samverkansledare på UU Innovation kommer han att stötta universitetets forskare inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap i frågor som rör nyttiggörande och samverkan med företag och andra organisationer utanför akademin.

– Det har varit mycket bra och lärorika år på Mistra, men nu var det dags att pröva något nytt. UU Innovation är en spännande arbetsplats och jag trivs bäst med att jobba i gränslandet mellan akademi och praktik. Dessutom är jag väl förtrogen med frågor om nyttiggörande och att åstadkomma bestående resultat av forskningen eftersom det är integrerat i alla forskningsprogram hos Mistra, säger Johan Edman.

Det är nu tredje gången gillt för Johan Edman på Uppsala universitet. Han disputerade 2001 i sociologi vid IBF, Institutet för bostads- och urbanforskning, för att sedan börja arbeta med forskningsfinansiering på Naturvårdsverket. Efter några år återvände han till universitetet som projektledare för externa relationer innan det bar av till Mistra. Forskningsfinansiering och samverkan går som en röd tråd genom Johan Edmans karriär. 

– Samverkan med aktörer inom och utanför akademin har varit en naturlig del av mitt arbete genom åren och på Mistra kan dessutom varje forskningsprogram beskrivas som ett omfattande samverkansprojekt, som inkluderar intressenter från både akademi och praktik. Sammantaget har det gett mig en ganska bra uppfattning om möjligheter och utmaningar med samverkan, säger Johan Edman och tillägger att han tycker det är positivt att det i dag finns en tydligare kravbild och en ökad betoning på samverkansfrågor inom akademin jämfört med tidigare.

Stor potential för samarbeten

Johan Edman är nu i full fart med att utveckla det interna nätverket och att ta kontakter med intressenter utanför universitetet. Han ser en stor potential för nya ömsesidigt givande samarbeten mellan forskningen och praktiken.

– Uppsala universitet har fantastiska förutsättningar med sin starka forskning, internationalisering och sin stora bredd. Jag tror man kan bli ännu starkare genom relevant samverkan som samtidigt skapar värde i samhället, säger Johan Edman.

Samtidigt som han bygger nätverk i arbetet bygger han hus på fritiden. Lösvirkeshuset han nu uppför på egen hand i Strängnäs är en gammal dröm som går i uppfyllelse. En annan passion i livet är innebandy. Söndagskvällarna i Eriksbergsskolans gymnastiksal är nära nog heliga. Där har han spelat innebandy sedan han flyttade till Uppsala 1994. Och när han nyss fyllde 50 fick han den bästa present av familjen som han kunde tänka sig. Biljetter till världsmästerskapet i innebandy.

– Ett av mina önskemål när jag fick erbjudande om jobbet på UU Innovation var att få ta semester första veckan i december för att kunna åka till innebandy-VM i Prag tillsammans med hela familjen, säger Johan Edman och tillägger med ett skratt att han glädjande nog får ledigt.