U4 och Tartu vill gemensamt driva European University-projekt

21 juni 2018

Universitetssamarbetet U4 ska tillsammans med Tartu universitet lämna in en gemensam ansökan om att få vara pilotprojekt i den nya satsningen på European Universities som EU-kommissionen planerar. Projektets syfte är att stärka Erasmus+samarbeten.

U4-nätverket grundades 2008 av universiteten Gent i Belgien, Göttingen i Tyskland, Groningen i  Nederländerna och Uppsala i Sverige – och har blivit ett väletablerat och hållbart nätverk som samarbetar på många sätt och i många områden.

U4 särskiljer sig mot andra universitetssamarbeten genom att arbeta med handfast/operativ inlärning för studenter, forskare och ledning som baseras på excellens. U4 erbjuder en plattform som byggs underifrån och upp,  för att driva gemensamma initiativ inom utbildning och forskning och har en framgångsrik pool av preferenspartner i Erasmus+utbildningar och Horisont 2020-forskningskonsortier.

En särskild aspekt av U4 är det intensiva och strukturella samarbetet på både universitetsledningens och studentkårens nivå. Inom denna dimension samlar de fyra universiteten kompetens och resurser för att initiera innovativa processer och nå ut med sin kunskap när det gäller samhällsutmaningar. På detta sätt är U4 inte bara ett överföringsnätverk som fungerar som en plattform för nya initiativ, utan också avsiktligt transformations.

Tartu universitet

För att ytterligare komplettera nätverket och stärka sina ambitioner har U4 medvetet valt att ta med universitetet i Tartu, Estland, i projektet European University som ett femte starkt och högkvalitativt partneruniversitet. Genom att ta med Tartu kommer U4-nätverkets nuvarande verksamhet att stärkas. Det kommer också att göra det möjligt för nätverket att bidra till utvecklingen av en plats för europeiskt samarbete inom högre utbildning och forskningsverksamhet, som kan dra nytta av den mångfald av språk, kulturer och utrymmen som finns.

Sätta nya standarder för utbildning och forskning under 2000-talet

Tillsammans med Tartu har U4-nätverket höga ambitioner. Nätverket vill erkännas som ett riktigt europeiskt universitetsnätverk inom ramen för EU-initiativet. Det ska erbjuda en öppen och integrerad plats för fri excellent undervisning och forskning, och göra det möjligt för studenter och personal att flytta fritt över institutionerna.

Med sin 10-åriga erfarenhet av att vara ett nätverk med intensiv verksamhet, är U4 angeläget om att få vara med och ompröva universitetens roll, och de vill dela med sig av sina expertkunskaper när det handlar om utvecklingen av nya standarder för utbildning och forskning från 2000-talet och framåt.

Det här är U4