Gunilla Lundmark blir ny VD för Uppsala universitets holdingbolag

19 juni 2018

UU Holdings blivande VD Gunilla Lundmark har varit verksam i ledande positioner inom lifescience-sektorn i mer än tjugofem år.

Den 1 september tillträder Gunilla Lundmark som ny VD för Uppsala universitets holdingbolag UU Holding, där hon efterträder Lars Jonsson. Närmast kommer Gunilla från positionen som VD för Pharmanest AB.

Gunilla Lundmark har varit verksam i ledande positioner inom lifescience-sektorn i mer än tjugofem år. Som VD för Pharmanest AB har hon framgångsrikt utvecklat verksamheten från idé till kommersialiseringsfas. Dessförinnan var hon vice VD på Q-Med AB.

Genom sina roller i företag och styrelser har Gunilla Lundmark bred erfarenhet av kunskapsintensiva företag och god kännedom om Uppsalas näringsliv. 2014 blev hon belönad med utmärkelsen BioTech Builder Prize av den svenska lifescience-industrin.

Gunilla Lundmark är Uppsalabo och tillträder sin nya tjänst den 1 september. Hon ersätter Lars Jonsson som varit VD på UU Holding sedan bolaget grundandes 1998.

– Jag ser mycket fram emot uppdraget att leda UU Holding in i framtiden.
Det är stimulerande att få vara med och stödja processen från idéer till färdiga produkter och tjänster, säger Gunilla Lundmark.

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat Gunilla till rollen som VD. Gunillas kunskap och erfarenheter kommer att vara ett stor nytta för att vidare utveckla verksamheten, säger Henrik Didner, styrelseordförande i UU Holding.

Uppsala universitets holdingbolag, UU Holding, är ett statligt bolag som kommersialiserar forskningsresultat från Uppsala universitet och har en företagsportfölj med cirka 50 bolag. Holdingbolaget är en del av Uppsalas innovationssystem och har ett nära samarbete med Uppsala universitet Innovation, UIC (Uppsala Innovation Center) och Stuns (Stiftelsen för samverkan i Uppsala mellan universiteten, näringsliv och samhälle).

---

Läs mer:

Rätt kontakter viktigt för framgång