Rätt kontakter viktigt för framgång

14 juni 2018

Tillgång till affärsmässiga nätverk är en central framgångsfaktor för kommersialisering av forskningsbaserade upptäckter.

I 20 år har Uppsala universitets holdingbolag UU Holding verkat för att forskning ska hitta vägen ut i samhället och göra nytta. I en färsk rapport har UU Holding analyserat vad det är som gör en kommersialiseringsprocess lyckad. – Förmågan att hitta och bygga nätverk löper som en röd tråd genom alla framgångsfaktorer, säger vd Lars Jonsson.

Genom att gå igenom 150 forskningsartiklar och studera sina egna portföljbolag har Lars Jonsson och hans kolleger identifierat några tydliga framgångsfaktorer för bolag sprungna ur universitetsvärlden.

Några av bolagen har bildats av studenter på masternivå med ett starkt kommersiellt driv. De når framgång genom att knyta relevant forskning och annan nödvändig kunskap till bolaget. I UU Holdings portfölj är dock det vanligaste att bolaget bildas av forskare.

– Då är en avgörande del att det måste finnas ett starkt entreprenöriellt åtagande hos minst en av forskarna bakom idén eller innovationen, någon som kan området ordentligt och vill nå ut till marknaden, säger Lars Jonsson.

Något som också visat sig vara framgångsrikt är att kroka arm med en ”surrogatentreprenör” som har nätverk och kontakter i affärsvärlden.

– Det är den personen som ska sköta själva kommersialiseringsprocessen. Men fortfarande är det mycket viktig att forskaren är engagerad eftersom han eller hon bär med sig så mycket kunskap och allt inte går att sätta på pränt. Till exempel finns det studier som visar att det krävs en överföringsperiod på två år när en forskare säljer ett patent till industrin.

Att använda sig av de stödsystem som finns har även det visat sig förknippat med framgångar. Uppsala har till exempel en av världen bästa företagsinkubatorer med universitetskoppling, UIC, rankad fyra i världen. UU Holding är en av fyra delägare. UIC driver affärsutvecklingsprogram i olika faser och erbjuder dessutom en affärscoach, en erfaren person utvald för att matcha bolagets inriktning. Affärscoachen jobbar en dag i veckan under två år med bolaget, som en extra vd eller styrelseordförande.

Slutligen ökar sannolikheten att lyckas ganska kraftigt om bolaget har en engagerad investerare med sig i tid.

– Då handlar det oftast om privatinvesterare. Riskkapitalbolagen agerar inte så tidigt i kommersialiseringsprocesser och de har ett kortare finansiellt perspektiv. UU Holding har turen att ha ett bra samarbete med några etablerade affärsnätverk. De går in med både pengar och engagemang. I de nätverken har det blivit lite av en kvalitetsstämpel att vi är med, berättar Lars Jonsson.

Genom alla dessa framgångsfaktorer löper alltså förmågan att hitta och bygga nätverk som en röd tråd. Om Lars Jonsson ska svara på frågan vad det är som gör att bolag inte lyckas, blir svaret nästan alltid en utebliven tillgång till de affärsmässiga nätverken.

– Landskapet har förändrats kraftig. När jag själv var forskare på 80-talet räckte det att hitta rätt person i ett stort företag. Så är det inte längre. Nu jobbar stora företag i nätverk med underleverantörer och konsulter. Den som för in något nytt i dessa nätverk hotar alltid en etablerad aktör, kanske för att existerande kunskap och teknik blir överflödig. Jag vill hävda att det är svårare idag att komma med något nytt, att få visa vad man går för kommersiellt.

 

Lisa Thorsén

---
Fakta:

UU Holding är ett statligt bolag som kontrolleras av Uppsala universitet. Holdingbolaget investerar i och stödjer bolag som startas av studenter och forskare vid Uppsala universitet.  Sedan starten i mitten av 1990-talet har UU Holding investerat i över 90 bolag och har idag cirka 50 bolag i sin portfölj. Ett exempel är BioArctic som utvecklar läkemedel mot Alzheimer och Parkinson och som börsnoterades med stor framgång på Nasdaq Stockholm i oktober 2017. Läs mer på holding.uu.se

Läs mer:

En startmotor för nya företag från forskning

Gunilla Lundmark blir ny VD för Uppsala universitets holdingbolag