En startmotor för nya företag från forskning

14 juni 2018

Lars Jonsson är vd på Uppsala universitets holdingbolag som investerar i bolag med bas i akademisk forskning.

Fyra frågor till Lars Jonsson, vd på UU Holding AB.

Vad gör UU Holding?
– Vi är en tidig investerare som kan satsa riskkapital och kunskap i nya företag som startas av studenter och forskare vid Uppsala universitet. För det kapital vi satsar tar vi en liten ägarandel. Den vinst vi gör när vi säljer vårt innehav går oavkortat till investeringar i nya projekt och bolag. Vi är ett av de mest aktiva holdingbolagen i Sverige vad gäller investeringsverksamheten och det är till följd av att vi gjort flera lyckade försäljningar.

Hur går det till?
– Ett vanligt scenario är att vi tar över stafettpinnen från UU Innovation, som hjälpt till att utveckla idéerna till ett affärsmässigt och investeringsbart projekt. Ofta går privata investerare in samtidigt som vi. Dessutom får bolaget också ofta behövligt stöd av den topprankade företagsinkubatorn i Uppsala, UIC. Våra investeringar beskrivs bäst som en startmotor på, den ibland långa, resan mot marknaden.

Vilka får investeringar?
– Vi har sedan starten i mitten av 90-talet hjälpt fram över 90 företag, som erbjuder allt från rymdteknik och keramiska material till diagnostiska verktyg och ledarskapskompetens. Det gemensamma är att det bakom dem finns forskare och entreprenörer som alla börjat sin resa vid Uppsala universitet.

Hur går det för portföljbolagen?
– Vår erfarenhet är att knappt hälften lyckas nå fram till marknaden och kanske 20 procent blir framgångsrika, vilket är bra resultat i detta sammanhang. Några goda exempel är Olink, Rolling Optics, Academicum, OssDsign och BioArctic.


KORTA FAKTA OM UU HOLDING

  • Delägare i 50 bolag, samt ett antal innovationsstödsbolag
  • Investerade i fem nya bolag under 2017: Disir Productions, Astrego Diagnostics, Ilya Pharma, Olink Bioscience och Okawi.
  • Portföljbolagen attraherade tillsammans över en miljard kronor i externa investeringar under 2017, varav BioArtic tog in ca 600 mnkr i samband med sin listning på Nasdaq Stockholm.
  • För samtliga bolag som UU Holding investerat i över tid var den totala omsättningen 507 mnkr och antalet sysselsatta 445 personer under 2016.

Läs mer på holding.uu.se

Läs också: Rätt kontakter viktigt för framgång