Brett intresse för hållbara städer

4 juni 2018

Städer spelar en avgörande roll för en hållbar global utveckling menade Jeet Mistry från Världsnaturfonden (WWF) som var en av talarna på workshopen "Att bygga en hållbar stad".

Workshopen ”Att bygga en hållbar stad” i Blåsenhus i Uppsala den 17 maj samlade företrädare för företag, organisationer och forskare från flera fält. Under några timmar delade de idéer och sökte frön till framtida innovationer och utveckling.

Workshopen genomfördes inom ramen för byggföretaget NCC:s och Uppsala universitets partnerskap. Meningen är att partnerskapet ska bredda samarbetet inom både forskning och utbildning och lägga grunden till långsiktig samverkan.

Niklas Malmfors är chef för delar av NCC:s affärsutveckling och en av initiativtagarna till workshopen.

– Som byggföretag skrapar vi bara på ytan idag. Vi måste göra mycket mer, till exempel behöver vi affärsmodeller som stödjer hållbar utveckling, säger han.

– Ett hållbart samhälle handlar om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Alla parametrar måste vara med. Uppsala universitet kan bidra med den bredden. Tyvärr, kan man säga, är hållbarhet en väldigt komplex fråga.

Dagen bjöd i föreläsningsform på korta nedslag i hållbarhetsfrågornas komplexa värld. Henrik Widmark, universitetslektor vid konstvetenskapliga institutionen, berättade om ett samarbete kring forskning om social hållbarhet och den fysiska utformningen av boendemiljöer i Lindängen i Malmö. Den aktuella studien utgår från ytor för idrott utomhus och intresserar sig för social hållbarhet kopplat till folkhälsa, jämställdhet, demokrati, delaktighet och inkluderande design.

Vad betyder egentligen social hållbarhet? Det gick Kenny Jansson, utredare inom stadsutveckling vid Uppsala kommun, djupare in på. Begreppet behöver fyllas med ett kunskapsbaserat innehåll om exempelvis sociala samspel, lokala förhållanden, ekonomiska och politiska förutsättningar, menar han. Kenny Jansson lyfte liksom andra föreläsare fram behovet av samverkan mellan samhällets alla olika delar för att visioner ska bli konkreta projekt där något händer på riktigt.

Nils Hertting vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet talade om vad samverkan innebär i hans och IBF:s perspektiv. I forskningssamverkan är det viktigt att alla vetenskapliga discipliner behåller sin egenart och inte blandas samman. I samverkan med företag och andra aktörer, som IBF har stor vana av, lyfte Nils Hertting fram att IBF kanske inte är den bästa partnern för att ta fram färdiga lösningar på problem. Istället kan IBF påminna om misstag i historien och ge perspektiv på möjliga konsekvenser av strategier och policys för att försöka bygga hållbara städer.

Med på videolänk från University College i London var professor Raimund Bleischwitz. Bland annat presenterade han i breda penseldrag ett internationellt samarbetsprojekt om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet med fokus på Kina (SINCERE).

Jeet Mistry från Världsnaturfonden (WWF) pratade om stadsutmaningen One planet City Challenge. Uppsala, som har som mål att staden blir klimatpositiv senast 2050, är en av finalisterna bland 55 städer i världen*. Idén med stadsutmaningen är att utveckla hållbara städer och stödja lokala initiativ som tar sikte på Parisavtalet.

Stefan Seipel är professor vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet och professor vid avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad vid Högskolan i Gävle. Han lyfte fram exempel på forskning som söker svar på hur solenergiplanering kan bli smartare med hjälp av interaktiva 3D-tekniker, bland annat för att skapa solkartor som kan berätta var det är effektivt att placera solpaneler på byggnader.

Reza Younesi, forskarassistent vid institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet, berättade om forskning kring nya batterityper som ett alternativ till litiumbatterier. Han talade om hur forskningen kan stödja en strävan att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Barnarbete i gruvor och begränsade naturtillgångar är bara två saker som gör alternativ önskvärda. Reza Younesi tog särskilt upp ett projekt där han och andra forskare har utvecklat sodiumbatterier tänkta för större stationära enheter.

Efter föreläsningarna pågick intensiva diskussioner i mindre grupper. Samtalen fortsatte runt lunchborden.

Harris Stamatopoulos vid Uppsala universitet Innovation ledde arbetet med att arrangera workshopen ”Att bygga en hållbar stad”.

– Intresset för att delta blev jättestort, så vi är verkligen nöjda!

Varför valde du att delta idag och vad tar du med dig från dagen?

Svante Monie. Foto: Lisa Thorsén.

Svante Monie, doktorand inom termisk energilagring vid Uppsala universitet:

– Det som tas upp här idag gränsar delvis till mitt område. Nu har jag hittat en lunchdejt som arbetar inom geotermisk energiutvinning. Vi får se vad det ger!

 

Petra Pertoft. Foto: Lisa Thorsén.

 

 

 

 

 

Petra Pertoft, programansvarig för högskoleingenjörerna i byggteknik vid Uppsala universitet:

– Det är viktigt att knyta kontakter med varandra för att driva på hållbar utveckling. Industri och universitet måste träffas fysiskt och diskutera det vi ser som är nytt och spännande. Jag gillar att dagen innehåller många korta nedslag och samtal. Själv är jag särskilt intresserad av hur den digitala eran påverkar vårt stadsbyggande. Men det jag fastnade mest för idag var när en av deltagarna i en diskussion berättade att han varit med om att vända på mötesformen – gruppen träffades för att fika och hade seminarier i rasterna. Vad händer när vi vänder på begreppen?

 

Tobias Forngren. Foto: Lisa Thorsén.

Tobias Forngren, vd för Freelway, utvecklar digitala lösningar för samordning av transporter:

– Programmet ligger i Freelways intressefåra, hur vi ska utnyttja resurser smartare. Jag brukar ta alla tillfällen att lära mig eller själv bidra med kunskap när jag kan. Från den här dagen tar jag med mig många möten med nya människor, ett lite större nätverk och bra idéer.

 

Terry Hartig. Foto: David Naylor.

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet:

– Jag ville träffa andra som är intresserade av hållbara städer, ett kärnområde i min egen forskning. Idag har jag både mött nya människor och fått chansen att ta upp kontakten med gamla bekantskaper. Det är givande att höra om andras arbete och att byta idéer med intressanta människor.

 

 

 

Text: Lisa Thorsén

* Enligt ett pressmeddelande från WWF den 23 maj utsågs Uppsala till Årets klimatstad 2018. Uppsala går därmed vidare till den internationella finalen i One Planet City Challenge och har chans att bli utvald till global vinnare.