Europeiskt samarbete för bättre bilddiagnostik

4 juni 2018

Uppsala universitet intar en central roll i ett nytt internationellt samarbete som ska effektivisera utvecklingen av verktyg för avbildande diagnostik och vidare implementering i vården.

Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset och Europeiska infrastrukturen för translationell medicin (EATRIS) inleder ett samarbete med GlaxoSmithKline (GSK) i syfte att forma ett medicinskt och vetenskapligt expertnätverk för utveckling och tillämpning av nya metoder för bildbaserad diagnostik (imaging) vid inflammatoriska sjukdomar. I projektet representeras Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i den vetenskapliga styrgruppen av professor Gunnar Antoni vid institutionen för läkemedelskemi och PET-centrum, Akademiska sjukhuset.

– Vi ser fantastiska möjligheter för Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset att vara en del av denna kunskapsallians. Med Uppsalas unika kompetenser kommer vi att ha en central roll i nätverket och de vetenskapligt utmanande projekt som väntar. Vi hoppas på ett långsiktigt och givande samarbete med ett av de största läkemedelsbolagen på marknaden, säger Mats Larhed, professor vid Uppsala universitet och National Director för EATRIS Sweden.

Tillgänglig metodik för medicinsk imaging ger viktig kunskap i samband med kliniska behandlingar, men förmedlar i dagsläget inte alltid tillräcklig information om cellulära och molekylära processer för att fullt ut definiera effekter av olika läkemedel. Med medicinsk imaging finns dock en stor potential för att kvantitativt granska inflammatoriska cellpopulationer i olika vävnader. Det nya nätverket hoppas nu kunna infria dessa möjligheter med ny klinisk metodik för avbildning. Användning av medicinsk imaging i informationstäta, begränsade kohortstudier kan förhoppningsvis resultera i en snabb effekt på ökad FoU-produktivitet, utvecklad förståelse för sjukdomar, mer relevanta kliniska provkohorter och bättre utvärderingar av behandlingars utfall.

Nätverket vill uppnå sina mål genom att:
(1) optimera användningen av befintlig magnetresonans (MRI) och positronemissionstomografi (PET) inom läkemedelsutveckling
(2) överföra nya cellspecifika PET-tracers och optiska tracers (spårmolekyler) till kliniken. De tre första projekten med fokus på immuncellspecifik imaging är redan initierade.
Initiativet skapar en vetenskaplig brygga mellan GlaxoSmithKlines kliniska imagingforskare och sex ledande medicinska forskningscentra och sjukhus i Nederländerna samt Sverige inom EATRIS-nätverket: Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Academic Medical Center Amsterdam, Radboud University Medical Center Nijmegen, University Medical Center Groningen samt VU University Medical Center Amsterdam. För att ge nätverkets experter utrymme att helt fokusera på de vetenskapliga och tekniska utmaningarna, förvaltar EATRIS projektportföljen och fyller därmed en central roll för utveckling och administration, vilket öppnar för god effektivitet. EATRIS kommer att underlätta initiering av både oberoende initiativ- och samverkansprojekt inom en övergripande ram med gemensamma revisions- och kvalitetsavtal.

– I Europa har EATRIS en unik position för att skapa skräddarsydda internationella forskningssamarbeten, från koncept till utförande av samarbetsavtal. Vi är mycket nöjda med det här samarbetet som kombinerar GlaxoSmithKlines långtgående kunskap om läkemedelsutveckling, med den kliniska och tekniska expertisen hos EATRIS institutioner som besitter specialistkompetens inom molekylär imaging och experimentell medicin, och inte minst det dedikerade stödet från samordnande medarbetare vid EATRIS huvudkontor, säger Anton Ussi, operativ och ekonomisk chef för EATRIS.

Fakta EATRIS
The European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS) är ett icke-vinstdrivande, europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) som omfattar mer än 90 forskningsinstitut i 12 europeiska länder. EATRIS fokuserar på att påskynda medicinska upptäckter till klinisk utveckling genom innovativ användning av infrastrukturer och vetenskaplig expertis vid ledande europeiska akademiska forskningscentrum. EATRIS verkar inom cell- och genterapi, biomarkörer, imaging och tracing, små molekyler och vaccin.

För mer information se:  www.eatris.eu