Innovativa avknoppningsbolag från Uppsala universitet får finansiering av Vinnova

7 maj 2018

Optima Planta jobbar med hållbar och säsongsoberoende odling av kryddväxter och är ett av de bolag med koppling till Uppsala universitet som får stöd av Vinnovas program Innovativa startups.

I Vinnovas senaste utlysning inom satsningen Innovativa startups får 92 bolag med innovativa affärsidéer dela på 27 miljoner kronor. Bland de utvalda bolagen finns Soccermatics, Optima Planta och MaishaBit som startats av forskare och studenter vid Uppsala universitet.

Vinnova har valt ut 92 unga bolag med innovativa affärsidéer som får upp till 300 000 kronor vardera för att utveckla idéerna vidare. Syftet är att hjälpa bolagen en bit på vägen mot nyskapande lösningar som kan nå marknaden och bidra till Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Tre av bolagen, som valts ut i konkurrens bland drygt 400 ansökningar, har sitt ursprung från Uppsala universitet. Dessa bolag är Soccermatics, Optima Planta och MaishaBit.

Soccermatics har skapat en digital fotbollsexpert, David the bot, som baserar alla sina åsikter på data och teknologi. Den vill göra det roligare att se på fotboll och hjälpa fotbollsentusiaster att förstå mer av spelet. Den hämtar sin kunskap från en algoritm skapad av David Sumpter, professor vid matematiska institutionen, som också grundat bolaget Soccermatics och skrivit bästsäljaren med samma namn (bokens svenska titel är: Mer än en sport: fotbollens matematik). Bolaget har redan hjälpt Premier League-klubbar med analys och diskuterar nu ett djupare samarbete med ett av ligans mest framgångsrika lag. Om David Sumpters forskning. Se föreläsning om Soccermatics:TEDxUppsalaUniversity

Optima Planta odlar kryddväxter och annat grönt utan jord, solljus eller bekämpningsmedel – vertikalt, lokalt och året runt oavsett väder och årstid. Det möjliggörs genom ett slutet odlingssystem som bland annat innebär att växtmiljön kan regleras med noggrann precision efter växtens behov. Bolagets nuvarande odlingsmodul kommer att ha en produktionskapacitet på ca 7000 växtenheter per månad, vilket motsvarar cirka 1 ton grönt per år. Optima Planta grundades 2017 av Lennart Sör som studerat till  civilingenjör i molekylär bioteknik med inriktning bioinformatik vid Uppsala universitet.

MaishaBit designar och utvecklar e-hälsolösningar för diabetes och andra kroniska sjukdomar i nära samarbete med slutanvändare, det vill säga patienter och sjukvården. Utöver att erbjuda patienter och sjukvårdspersonal en digital lösning för kommunikationen kan sjukvårdspersonal exempelvis följa sina patienters hälsotillstånd.

UU Innovation har stöttat dessa bolag med affärsutvecklingsstöd i tidig fas, vilket bland annat handlat om affärs- och patentrådgivning och finansiering för verifiering. Två av dem har också deltagit i företagsinkubatorn UICs affärsutvecklingsprogram.

Ytterligare fyra bolag som får finansiering från Vinnova inom denna satsning är baserade i Uppsala. Se hela listan med innovativa startups som får finansiering här.