Beroendeforskare redo att anta framtidens utmaningar

20 april 2018

Nu tar U-FOLD och Uppsala universitet nästa steg i kampen mot läkemedels- och drogberoende. ”Tiden är kommen för oss och samhället att finna nya angreppssätt” konstaterar Mathias Hallberg, professor och nytillträdd ordförande.

Uppsala universitet lanserade hösten 2011 Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, U-FOLD, i avsikt att samla regionens forskare, myndigheter och engagerade samhällsaktörer inom beroendefältet. Initiativet motsvarade ett uppenbart behov: kommun, landsting och länsstyrelse anslöt i det närmaste omedelbart.

Fred Nyberg

– Då vi officiellt invigde U-FOLD i Uppsala universitetsaula hade vårt nätverk vuxit till att omfatta Läkemedelsverket, Akademiska sjukhuset, Upplands Idrottsförbund, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Polisen och ytterligare en rad organisationer som alla var för sig utförde viktiga insatser inom beroendeområdet. Nu fick vi den gemensamma plattform som krävdes för att stimulera samarbeten, föra ut relevant kunskap och att identifiera aktuella behov av forskning och utbildning, berättar Fred Nyberg, seniorprofessor och tidigare koordinator i forumet.

Idag utgör U-FOLD en nationellt efterfrågad resurs i en av samhällets största utmaningar. Nätverkets breda uppslutning och engagemang har möjliggjort en resa som också inspirerat aktörer från andra delar av landet och beroendefältet.

Mathias Hallberg

– Att vi har uppfyllt forumets ursprungliga mål gör oss redo att skriva nästa kapitel i U-FOLDs historia, och just nu formerar vi en ledningsgrupp bestående av ett urval erfarna forskare. Vår ambition är att ytterligare stärka U-FOLDs kapacitet att planera och delta i utbildningsinsatser, seminarier och kursdagar, samt att följa och förmedla aktuell forskning inom området, säger Mathias Hallberg, professor och nytillträdd ordförande i U-FOLD.

Steget tas i en tid då ANDT(s)-arbetet står inför flera akuta utmaningar: Nätdroger skördar ständigt nya dödsfall, dopingen hittar nya arenor via obemannade gym och den svenska spelmarknaden står inför en total omreglering. Vägen till missbruk mer komplex än någonsin, samtidigt ger den pågående debatten uttryck för ett fortsatt stort avstånd mellan forskning, politik och samhälle.
– Behovet av en gemensam arena är uppenbart, och vi är övertygade om att vår regionala modell alltjämt har mycket att tillföra på nationell nivå. Tiden är kommen för både U-FOLD och samhället att skapa nya angreppssätt att möta kommande utmaningar, konstaterar Mathias Hallberg.

Torsdag 3 maj inbjuder U-FOLD till Vårseminarium 2018: Vad ser vi när röken skingras – om tobak, cannabis och rökheroin i Uppsala universitetsaula. Fri entré och alla är varmt välkomna att lyssna, diskutera och inspirera i denna kraftsamling mot beroende och missbruk.

Läs mer  www.ufold.uu.se