Mötesplats för innovationer i tio år

Hur lyckas man med kunskapsöverföring och innovationer? Ett sätt är att samla människor med olika kompetens för att lösa problem tillsammans. UU Innovation har varit en sådan mötesplats under tio år och är en viktig del av innovationsmiljön i Uppsala.

Stora delar av Uppsalas innovationssystem samlas
i samma hus. FOTO: BILLY ADOLFSSON

– Vi brukar säga att hittar du bara till dörren så guidar vi rätt, säger Jenny Nordquist, som är tf chef för UU Innovation.

Hon tar emot i ett av de gamla fina husen i Uppsala Science Park, där stora delar av Uppsalas innovationssystem finns samlat på samma våningsplan. Förutom UU Innovation finns här till exempel företagsinkubatorn UIC och stiftelsen STUNS. Alla kompletterar varandra, menar Jenny Nordquist.

– Kommer ett företag som vi ser skulle ha nytta av att prata med UIC så leder vi dem vidare. På samma sätt pratar UIC med oss när de träffar företag som skulle ha nytta av att utveckla sin produkt eller tjänst tillsammans med forskare.

UU innovation startade 2007, redan två år innan regeringen beslutade att starta innovationskontor vid några universitet. Förutom att ge affärsrådgivning till forskare och studenter fungerar innovationskontoret i Uppsala som en ingång för företag, organisationer och myndigheter som vill samverka med universitetet.

Workshops kring konkreta problem

En särskilt populär mötesform är AIMday, som utvecklats här vid UU Innovation. Inför mötet får deltagarna skicka in frågor och problem som sedan matchas mot forskare med specialkunskap. Sedan ges workshops i små grupper kring konkreta problem.

Det började 2008 med en AIMday inom materialvetenskap, men på senare år har många andra ämnen diskuterats, som välfärd, åldrande och digital hälsa. Mötesformen har också gått på export i världen.

– Det som är så framgångsrikt är att vi utgår från företagens eller de andra externa organisationernas egna problem och att de angriper frågan tillsammans med forskare. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg för att identifiera frågeställningar som man har intresse av från båda hållen, säger Jenny Nordquist.

– Ett sådant möte kan lägga grunden till intressanta samverkansprojekt där de olika aktörerna gemensamt formulerar frågeställningarna och också gemensamt driver projektet.

Forskare inom olika ämnesområden

Jenny Nordquist, tf chef vid UU Innovation.
FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Vid UU Innovation finns personer med bred ämneskunskap. Olika personer är branschansvariga, till exempel finns en särskild kontaktperson för den som är intresserad av life science.

Ofta finns behov av att träffa forskare inom flera olika ämnesområden. Universitetet har till exempel en överenskommelse om samverkan med byggföretaget NCC. De vill inte bara samverka kring teknikfrågor, utan är också intresserade av samhällsfrågor som hur människor vill leva och bo, berättar Jenny Nordquist.

– Vi har haft ett team som har hjälpts åt att sätta ihop workshops med forskare, till exempel om hållbarhetsfrågor. Vi försöker svara mot företagens behov av ny kunskap.

UU Innovation arbetar också med kommersialisering och nyttiggörande av idéer och vill gärna komma i kontakt med personer som vill engagera sig i tidiga innovationsprojekt med ursprung vid Uppsala universitet.

– Forskare och studenter behöver ofta komplettera gruppen med personer med affärskompetens och nätverk

Nya spännande samverkansområden

I Uppsala finns långa traditioner av samverkan inom teknikområdet. Även inom hälso- och sjukvård samarbetar den medicinska forskningen och Akademiska sjukhuset. På senare år har det seglat upp nya spännande samverkansområden.

Till exempel har arkeologer tillsammans med företag utvecklat en app som visar hur Gamla Uppsala såg ut på vikingatiden och Uppsala Domkyrka på medeltiden.

– Det visar på potentialen när olika ämnesområden och kunskaper kombineras, menar Jenny Nordquist.

– En innovation handlar om nya lösningar som implementeras och inte sällan behövs en mängd olika kompetenser.

Idéerna från forskare och studenter bearbetas vidare tillsammans med affärsrådgivare. Sedan kan en del av dem gå vidare i något av UIC:s affärsutvecklingsprogram samtidigt som vissa blir föremål för investering av Uppsala universitets holdingbolag.

Till skillnad från UU Innovation ligger holdingbolaget utanför myndigheten och jobbar mera renodlat med att vara investerare och partner i företag som spinner ut från universitetet

Rankad tia i världen

Statistiken de senaste åren visar att det går det bra för innovationssystemet i Uppsala. Företagsinkubatorn UIC är rankad tia i världen bland universitetsanknutna inkubatorer och femma i Europa. Holdingbolag har också under åren gjort ett antal lyckade investeringar och exits.

– En framgångsfaktor är att vi delar lokaler och ses vid den gemensamma kaffemaskinen, säger Jenny Nordquist.

I höst flyttar hela innovationssystemet till nybyggda lokaler bara ett stenkast bort i Uppsala Science Park, så även i fortsättningen kommer de att hittas bakom samma dörr.

---

UU Innovation i siffror

Sedan 2008 fram till höstterminsstarten 2017 har Uppsala universitet varit huvud- eller medarrangör av 39 AIMday inom olika tematiska områden. Vid dessa möten har 760 workshops hållits.

Totalt 23 AIMday har hittills arrangerats av andra lärosäten (Sverige och utomlands). Bland dem finns universiteten i Edinburgh och Oxford. AIMday har också gjort premiär i Brasilien och Kanada.

Under 2016 behandlades över 120 idéer inom vitt skilda ämnesområden, som energi, människor och samhälle, material, mekanik, fysik, informationsteknologi, läkemedel och medicinsk teknik. Trefjärdedelar av idéerna är produktbaserade, de andra är inom service. Över 200 personer från studenter till professorer är involverade. Under 2016 bildades 19 nya företag och två projekt fördes över till etablerade företag.

Totalt har närmare 1 000 nya idéer har kommit in och utvärderats av UU Innovation och fler än 120 innovationsprojekt har gått vidare till affärsutvecklingsprogram i Uppsalas företagsinkubator, UIC. Närmare 50 nya företag från universitetet fått investering av UU Holding under perioden.

Därutöver har mer än 1 000 idéer från universitetets studenter kommit in till Drivhuset (samarbetspartner för stöd till studenter) och cirka 800 studentbolag startats med deras hjälp.

2017-10-17