Harris Stamatopoulos är ny samverkanledare på UU Innovation

2017-10-13

"Jag tror verkligen på samverkan som metod för att hitta nya lösningar på viktiga utmaningar", säger Harris Stamatopoulos som är ny samverkansledare på UU Innovation från 1 oktober.

Han beskriver sig själv som en samverkansentusiast och har stort intresse för hållbar utveckling. Som ny samverkansledare på UU Innovation från 1 oktober vill Harris Stamatopoulos bidra till innovationer som minskar miljöpåverkan.

Harris Stamatopoulos är ingenjör med en masterexamen i förnyelsebar energi. I bagaget finns också ytterligare utbildning inom hållbar utveckling, energiteknik och entreprenörskap och även forskning om hållbara samhällen. Under många år har han jobbat med hållbarhetsfrågor inom såväl stora företag som i mindre uppstartsföretag och projekt, både här i Sverige och utomlands. Rollerna har också varit många och inkluderar bland andra entreprenör, forskningskonsult och projektledare.

Harris Stamatopoulos entreprenöriella ådra har bland annat kommit till uttryck genom CleanTech Challenge som han tog initiativ till 2015 och som idag är en av Sveriges största innovationstävlingar inom miljöteknik och hållbarhet. Han ligger också bakom Sustainability Hackathon -  ett evenemang där universitetsstudenter och personer från näringslivet får jobba tillsammans under intensiva former för att ta fram förslag på lösningar på samhällets olika hållbarhetsutmaningar. Olika partners har stöttat projekten finansiellt eller med andra resurser och Harris Stamatopoulos har utvecklat ett starkt kontaktnät inom såväl akademi, näringsliv som offentlig sektor för att säkra upp ett brett engagemang. 

– Jag tror verkligen på samverkan som metod för att hitta nya lösningar på viktiga utmaningar och driva på utvecklingen i rätt riktning. Och det krävs samverkan på flera plan och inte minst en gemensam vision, säger han.

Som samverkansledare på UU Innovation kommer Harris Stamatopoulos främst att arbeta med nyttiggörande och samverkan kopplat till vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap i syfte att främja innovation och entreprenörskap. I den rollen ingår att matcha ihop näringsliv och forskning kring ömsesidigt intressanta områden och ge stöd för att samarbeten kommer till stånd och utvecklas framgångsrikt. Att fortsätta att utveckla verksamheten inom Ångström Materials Academy, ÅMA, där större industriföretag och forskare samarbetar inom bland annat det materialvetenskapliga området, blir också en del av arbetet.

– En av de största utmaningarna i mitt nya jobb är att skapa en inspirerande och trygg miljö där forskare, studenter och näringsliv kan mötas för att utveckla nya projekt och innovationer som skapar värde för alla parter. Det ser jag fram emot, avslutar Harris Stamatopoulos.