Centrum för infrastruktur inom materialforskning byggs upp i samverkan

2017-06-15

I samband med invigningen av Uppsala universitets nya elektronmikroskop Titan Themis den 19 juni presenteras beslutet att i samverkan bygga upp ett nationellt centrum för transmissionselektronmikroskopi, CEM4MAT, Centre of Electron Microscopy for Materials i Stockholm-Uppsalaregionen.

Transmissionselektronmikroskopi (TEM) är en viktig metod inom materialrelaterad forskning. Dagens moderna TEM med atomär upplösning (< 1Å) är en mycket dyr infrastruktur. Det krävs flera år av träning för att bli en kompetent användare inom bara en del av de olika analystekniker som finns. Detta gör att TEM-studier riskerar att underutnyttjas, trots att de ger värdefullt bidrag till forskningen.

– Det nya elektronmikroskopet Titan som invigs idag är ett viktigt tillskott till den ledande materialforskningen och det känns extra bra att samtidigt offentliggöra en gemensam satsning, säger Klaus Leifer, professor i experimentell materialfysik vid Uppsala universitet.

I Stockholm-Uppsala regionen finns flera väl utrustade TEM-faciliteter inom akademin och forskningsinstitut med materialorienterade forskningsprofiler; EMC Stockholms universitet, Elektrum Kungliga tekniska högskolan, ELMIN och MSL Uppsala universitet och Swerea KIMAB. Dessa faciliteter utnyttjas till viss del även av andra universitet såsom Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, men även av omgivande näringsliv.

– Kompetensen och infrastrukturen hos de olika lärosätena och faciliteterna kompletterar varandra, vilket gör att det finns spetskompetens, ibland världsledande, inom de flesta materialrelaterade forskningsområden. Detta ger en unik kombination av djup och bredd inom TEM i Stockholm-Uppsalaregionen, säger Klaus Leifer.

Bakom det gemensamma centret CEM4MAT står Uppsala universitet, Stockholms universitet, KTH och Swerea KIMAB. Målet är att bli internationellt ledande på området. Lärosätena har sedan två år tillbaka arbetat med att samordna verksamheterna för att öka tillgängligheten av både kompetens och infrastruktur. Nu tar man nästa viktiga steg genom att skapa ett gemensamt centrum. Satsningen innebär en gemensam kunskapsuppbyggnad mellan lärosätena och gemensam samverkan med det omgivande samhället.

CEM4MAT ska:

  • Samordna och koordinera kurser vid UU, KTH och SU inom utbildningar på avancerad nivå och forskarnivå där TEM ingår.
  • Samordna träning och ge specialistsupport till nya såväl som mer erfarna TEM-användare.
  • Garantera att forskare får tillgång till TEM i sin forskning.
  • Utöka kunskapsutbytet mellan de olika faciliteterna och det omgivande samhället.

Ta del av invigningsprogrammet.

Kontaktperson vid Uppsala universitet:
Klaus Leifer UU, tel: 018-471 79 72, e-post: klaus.leifer@angstrom.uu.se