Sociala innovationer i samverkan med Uppsalaforskare får Vinnovafinansiering

2017-05-24

Projektet Nyhetsvärderaren ska utveckla ett digitalt verktyg för kritisk nyhetsläsning hos ungdomar och lärare och leds av Thomas Nygren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Initiativ som ekonomiskt stöttar sociala innovationer öppnar upp möjligheter för forskare att kunna ingå i spännande samverkansprojekt. När Vinnova nyligen beslöt om medel i sin utlysning Social innovation fanns Uppsalaforskare representerade i två av de tjugo utvalda projekten.

Social innovation har blivit en alltmer uppmärksammad företeelse. I grunden handlar det om att hitta nyskapande lösningar på viktiga samtidsproblem som ofta inte adresseras eller hanteras av de traditionella samhällsstrukturerna, som stat och marknad. Det kan handla om att minska matsvinn, snabbare få nyanlända att lära sig svenska, bygga socialt hållbara bostäder eller främja både folkhälsa och egenvård. Samtidens utmaningar har bidragit till att olika samhällsaktörer tillsammans söker nya samarbetsformer för att hitta effektiva lösningar. För akademiska forskare, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, öppnar det upp fler möjligheter att kunna applicera sina kunskaper i nya sammanhang.

Innovationsmyndigheten Vinnova inrättade för två år sedan ett särskilt program, Social innovation, vars mål är att främja olika former av nyskapande lösningar på sociala utmaningar. I den senaste utlysningen beviljades 20 projekt finansiering, däribland två projekt där forskare från Uppsala universitet är projektledare. Samtliga projekt får finansiering med mellan 200 000 och 300 000 kronor. De två projekten med koppling till universitetet är Nyhetsvärderaren och Människorättsklinik. UU Innovation har bistått med stöd i ansökningsprocessen för båda dessa projekt.

Projektet Nyhetsvärderaren syftar till att utveckla en app som både hjälper unga människor att bli bättre på att nyhetsvärdera på internet samtidigt som det främjar forskning kring vilka mekanismer som styr nyhetsvärdering. Projektet leds av Thomas Nygren vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och har föreningen Vetenskap & Allmänhet som huvudägare. Även RISE Interactive Institute deltar.

Projektet Människorättsklinik leds av Anna Jonsson Cornell från juridiska institutionen i samarbete med Civil Rights Defenders. Målet är att utveckla så kallade legal clinics, där juridikstuderande får jobba med faktiska människorättsfall med stöd av lärare och experter och därmed bidra i praktiskt människorättsarbete.

Se hela listan här.

Ta del av intervjuer med forskarna om projekten och med Vinnova om programmet Social Innovation här.