Premiär för AIMday-konceptet i Nordamerika

2017-03-22

Här på University of Saskatchewan i västra Kanada sammanförs idag industrin och forskningen inom gruv-och mineralområdet på en AIMday – Academia Industry Meeting Day - för att stärka sin samverkan.

I slutet av mars bjöd University of Saskatchewan i Kanada in till sitt första AIMday-möte och därmed debuterar det populära samverkanskonceptet från Uppsala universitet i Nordamerika.

Beläget i Saskatoon, i den västkanadensiska provinsen Saskatchewan finns University of Saskatchewan, ett av Kanadas främsta forskningsuniversitet. Där arrangeras idag ett möte enligt det så kallade AIMday-konceptet där företag och forskare sammanförs för att diskutera lösningar på specifika utmaningar inom industrin, under effektiva former. Konceptet har utvecklats av UU Innovation vid Uppsala universitet och har under de senaste åren anammats av flera universitet runt om i världen. Nu kom så turen till Nordamerika och för premiären står alltså University of Saskatchewan i samarbete med International Minerals Innovation Institute (IMII) och de regionala partneruniversiteten University of Regina och Saskatchewan Polytechnic.

− Vi är stolta över att som första universitet få introducera Uppsala universitets AIMday-koncept i Nordamerika och det är positivt för oss på många sätt, säger Johannes Dyring, chef för Innovation Enterprise - University of Saskatchewans organisation för kommersialisering och entreprenörskap.
− Jag tror att AIMday är den ideala starten av många nya internationella samarbeten, i synnerhet med Sverige.

Som alumn från Uppsala universitet och tidigare vd på Sveriges Lantbruksuniversitets holdingbolag har Johannes Dyring på nära håll, och med stort intresse, följt utvecklingen av AIMday sedan konceptet etablerades 2008. Så snart tillfället dök upp tog han chansen att presentera idén om att testa konceptet.

− När jag och vår samarbetspartner IMII diskuterade hur vi kan sammanföra industrin och forskningen på ett mer innovativt och effektivt sätt inom den för regionen så viktiga gruv- och mineralnäringen så tänkte jag direkt på AIMday, som ju har visat sitt värde och sin kvalitet under många år, berättar Johannes.

Konceptet fick direkt entusiastisk support av styrelsen för IMII och internt på University of Saskatchewan. Så sagt och gjort. Tillsammans med kollegan, och sedermera projektledaren för deras AIMday Minerals, Amit Shukla, tog de kontakt med UU Innovation och i december i fjol åkte de till Uppsala för ett par dagars utbildning i att jobba med konceptet.  

− Det är faktiskt ganska häftigt att kunna lansera ett sådant här samarbete och projekt över nästan halva jordklotet så fort och effektivt. Inte minst är det också roligt och givande att jobba med teamet på UU Innovation, säger Johannes.

Intresset för AIMday Minerals vid University of Saskatchewan är stort. Tillsammans med fem stora internationella bolag inom gruv- och mineralindustrin har man arbetat fram 26 forskningsfrågor, berättar Johannes. Från företagen kommer 20 representanter att delta och totalt 39 forskare från de tre universiteten i samarbetet.

– Vi hoppas givetvis att nya forskningssamarbeten etableras som ett resultat av mötet men ett mål är också att föra samman parter som inte samarbetat tidigare och stimulera innovativt tänkande. Vi tror att bara att lära känna varandra på ett effektivt och konstruktivt sätt gör att man enklare kan hitta nya möjligheter för samarbeten i framtiden, berättar Johannes.

När det gäller framtiden är det också mycket möjligt att det blir fler AIMday-möten vid University of Saskatchewan.

– Vi diskuterar redan nya temaområden och både företag av olika storlekar och forskare från helt skilda sektorer har visat stort intresse och ser fram emot utvecklingen av AIMday här. Men först måste vi göra vårt första AIMday-möte framgångsrikt, avslutar Johannes.  

Mer information och kontakt

AIMday är ett enkelt men unikt mötesformat - en fråga, en timme, en expertgrupp. Det ger effektiva möten där företag och organisationer kan ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar inom specifika områden med forskare från olika vetenskapliga fält. AIMday ger både näringsliv och universitet möjligheter till nya lösningar, kontakter, kompetensutveckling och samarbete.

Läs mer om AIMday och om kommande teman

Kontakta UU Innovation

Kontakta Johannes Dyring, Managing Director of Innovation Enterprise vid University of Saskatchewan.