Avspark för uppskattat mentorsprogram

16 februari 2017

Fler forskare och många alumner bland mentorerna när Uppsala universitet för andra året startat igång Mentor4Research.

För andra året har Uppsala universitets nu startat sitt mentorsprogram för forskare som vill göra affärer av sina idéer. Till sin hjälp har forskarna handplockade mentorer med erfarenhet från affärsvärlden som ska lotsa dem framåt och öppna dörrar till näringslivet.

Efter ett lyckat pilotår med programmet Mentor4Research i egen regi, har nu Uppsala universitet startat en ny omgång. Stämningen var på topp när alla forskare och mentorer samlades i UU Innovations lokaler i mitten av februari för en gemensam avspark.

– Det är väldigt roligt att få sätta igång ett nytt program! De flesta forskare och mentorer har träffats tidigare, som en del av matchningen, men det var första gången vi hade alla samlade och det var mycket energi och förväntan i luften, berättar Moa Fransson, affärsrådgivare vid UU Innovation och ansvarig för mentorsprogrammet.

I årets program har antalet platser utökats för att matcha det ökade intresset. Inte mindre än 16 forskare, och lika många mentorer, deltar.

– Mentor4Research är ett mycket uppskattat program och ryktet sprider sig, så vi har tydligt märkt av en större efterfrågan och därför växlat upp rejält, säger Moa. 

Målet med Mentor4Research är att öka intresset och engagemanget hos forskare för att kommersialisera sina forskningsresultat och dessutom ska de få ökade kunskaper om hur de kan göra. Sedan Uppsala universitet i fjol som första svenska universitet började driva Mentor4Research i egen regi, efter att Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA under tio år drivit programmet, har det förstärkts med en serie workshops för att ge forskarna verktyg att förstå kommersialiseringsprocessen och möjlighet att utvärdera sin forskning från nya perspektiv.

– Vi vill öka forskarnas möjlighet att ta sina idéer vidare och nyttiggöra sin forskning och här är både samverkan med näringslivet och utbildning viktiga pusselbitar, menar Moa.

De 16 forskarna kommer från olika ämnesområden inom universitetet. Samtliga mentorer har lång erfarenhet från näringslivet och är utvalda utifrån forskarnas bakgrund och behov.

– Mentor4Research är ett breddprogram och riktar sig till forskare inom alla områden - från naturvetenskap och teknik till medicin och humaniora och samhällsvetenskap. Det gemensamma är intresset och drivkraften att göra något mer av sin forskning, berättar Moa.

Någon svårighet att rekrytera passande mentorer har det inte varit och här har man stor nytta av UU Innovations nätverk. Fler än hälften av mentorerna är dessutom alumner från Uppsala universitet.

– Att engagera alumner är något vi gärna vill utveckla och här ser vi en stor outnyttjad potential. Det finns en vilja att ge tillbaka men man vet inte alltid hur, så erbjudandet om att bidra med sin kunskap och sitt nätverk som mentor till forskare uppfattas som ett konkret och kul sätt.

En av årets adepter är Birgitta Johansson, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Hon har tillsammans med kollegor utvecklat ett träningsprogram för patienter som genomgår cancerbehandling eftersom man vet att träning kan minska biverkningarna av såväl sjukdomen som behandlingen. Ett exempel är den cancerrelaterade tröttheten, som är ett mycket vanligt problem i samband med behandling mot cancer.

– Jag har insett att det är ett stort steg mellan forskning och en produkt på marknaden och jag ser fram emot att få lära mig mer om den processen och bredda mina kunskaper, säger Birgitta.

Som mentor har hon fått Christina Frimodig, vd för STUNS och med mångårig erfarenhet från life science-sektorn och med flera styrelseuppdrag inom träningsbranschen i bagaget.

Christina är även hon förväntansfull.

– Jag har varit mentor tidigare och tycker det är intressant att få insyn i nya innovationer och kunna bidra till deras utveckling. Birgittas område och idé är minst sagt spännande så det här blir ett kul år! 

Mentor4Research pågår fram till december och avslutas med en prisceremoni där den forskare som har utvecklats mest under året utses. Nytt för i år är att det blir ett utbyte med andra universitet som driver motsvarande program och att avslutningen blir gemensam i regi av IVA.

Läs mer om Mentor4Research på UU Innovations hemsida.