Nytt universitetsnätverk närmar Uppsala till Bryssel

2016-11-22

I slutet av november hölls i Bryssel en kick-off för ett nytt universitetsnätverk med Uppsala universitet som ett av de grundande lärosätena. Syftet med nätverket är att få en tydligare röst i Bryssel och påverka den europeiska forskningspolitiken, men också att bidra med forskarkompetens av högsta kvalitet inom viktiga framtidsfrågor.

- Våra vetenskapliga och samhälleliga utmaningar kräver höga ambitioner från Europas ledande forskningsinstitutioner att bidra med relevant kunskap. Vi vill förbättra dialogen mellan forskning och politik på europeisk nivå och vara en tydlig röst i samhället. Den samlade expertisen vid medlemsuniversiteten är imponerande, säger rektor Eva Åkesson.

Uppsala universitets verksamhet är i stora delar internationell. För ett ledande forskningsuniversitet är det självklart att samarbeta internationellt och utbyta studenter, forskare och kunskap med andra länder. En avsevärd del av finansieringen av forskningsprojekt sker idag med EU-medel. Det totala värdet för de projekt som Uppsala universitets beviljats och deltar i är för närvarande cirka 50 miljoner Euro. Detta innebär ett ansvar att se till att gjorda landvinningar kommer till nytta i samhällsutvecklingen, men också ett intresse att påverka forskningspolitikens inriktning. Genom nätverket ”The Guild of European Research Intensive Universities” stärker universitetet sin närvaro i Bryssel och får en kanal till EU:s institutioner i forsknings- och utbildningspolitiska frågor.

Det nystartade nätverket består av forskningsintensiva lärosäten från olika delar av Europa. Några har Uppsala universitet tidigare etablerade samarbeten med, andra är nya bekantskaper. Lärosätena delar ett gemensamt engagemang för forskningskvalitet som det främsta verktyget för kunskapsutveckling, liksom för bättre kommunikation till beslutsfattare och finansiärer inom EU.

Information om The Guild och medlemsuniversiteten