U-FOLD-konferens om droger och trafficking

4 november 2016

Måndag 7 november anordnar U-FOLD tillsammans med EU-kommissionen ett seminarium om trafficking, med särskilt fokus på vilken roll beroendeframkallande droger har när det gäller trafficking. Fritt inträde. Välkomna!

Plats: Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala
Tid: 7 november kl 9.30–16.

U-FOLD, Forum för forskning och läkemedels- och drogberoende vid Uppsala universitet, driver ett projekt om trafficking, som stöds av EU-kommissionen. Under en heldag belyser de olika aspekter av trafficking, med särskilt fokus på betydelsen av droger.

En av huvudtalarna är Per-Anders Sunesson, som sedan i våras är den första på posten som Sveriges ambassadör för arbetet mot människohandel, utsedd av regeringen.

Per-Anders Sunesson är jurist och har under de senaste åren arbetat på Socialdepartementet som chef för bland annat socialtjänsten, funktionshindersfrågor och barnrätt. Tidigare har han även arbetat på Justitiedepartementet med brottsoffrens ställning i den straffrättsliga processen och på Socialstyrelsen ansvarig för tillsynen över hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Bland övriga talare och medverkande finns Helena Ljunggren, åklagare vid internationella åklagarkammaren i Malmö; Thomas Ahlstrand, vice chefsåklagare vid internationella åklagarkammaren i Göteborg; Silvia Berber, ordförande för The Association Pro Refugiu och flera andra jurister från EU-länder.

Seminariet äger rum i Alma Minor, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, den 7 november 9.30–16.

Program & Information