Öppet panelsamtal: Nyanlända i skolan – vad händer i klassrummen?

2016-09-23

Många är nyanlända i Sverige och Uppsala och universiteten och forskarna kan bidra med viktig kunskap för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Åsikt Uppsala kommer i höst och i vår att arrangera en serie öppna seminarier med nyanlända-tema. Den 29 september är det dags för det första – om skolan och nyanlända.

Skolan har under kort tid tagit emot många nya elever som nyligen kommit till Sverige från olika länder. Vad händer med utbildningsmiljön och lärandet? Vilka är utmaningarna och möjligheterna?  Vilka kompetenser och ”verktyg” behövs? Är det skolan som ska utvecklas eller de nyanlända som ska anpassas?

I panelen denna gång deltar fyra forskare med olika perspektiv på frågan. Nihar Bunar från Stockholms universitet forskar på nyanländas lärande, Veronique Simon är utbildningsvetare och verksam inom Uppsala universitets fortbildning för lärare. Petra Hanssons forskning rör hållbarhet och utbildning, där mångfald är ett viktigt perspektiv. Slutligen, John Östh, kulturgeograf,  som bland annat forskat på skolsegregation.

Om Åsikt Uppsala: Ett samarbete mellan Uppsala universitet och UNT i syfte att lyfta fram viktig kunskap i aktuella frågor. I panelsamtalen deltar experter från olika ämnesområden. Det lämnas stort utrymme för publike att ställa frågor.

Tid och plats, se kalendariet.