Uppsalaprofessor får uppdrag som ska stärka regionens läkemedelsutveckling

2016-06-15

Christer Betsholtz, professor vid Uppsala universitet, blir även chef för AstraZenecas och Karolinska Insitutets gemensamm laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre. Det innebär en förstärkning av samarbetet Uppsala-Stockholm inom området utveckling av nya läkemedel för vissa kroniska folksjukdomar.

Karolinska Institutet och AstraZeneca meddelade beslutet att utse Christer Betsholtz till ny chef vid laboratoriet Integrated Cardio Metabolic Centre, ICMC, som etablerades av AstraZeneca och Karolinska Institutet tillsammans 2013 i syfte att få fram nya läkemedelskandidater inom tre områden: hjärtkärl, diabetes och kronisk njursjukdom. Samarbetet mellan akademi och företag är här djupare än vanligt, forskare från båda sidor arbetar här sida vid sida.

Professor Christer Betsholtz leder sin forskargrupp i vaskulärbiologi vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och kommer att göra så även fortsättningsvis. Han är även verksam vid Karolinska Institutet. Genom att även leda forskningen vid ICMC blir han en sammanhållande länk mellan de båda universiteteten och företaget..

-    Ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv är en viktig förutsättning för att utveckla nya behandlingar som snabbt kommer patienten till godo. Jag ser fram emot att jobba nära alla kompetenta forskare på ICMC och var med och vidareutveckla verksamheten i samarbete med AstraZeneca och universiteteten, säger Christer Betsholtz.

Uppdraget blir att föra verksamheten till nästa nivå med hjälp av excellent forskning och välutvecklad samverkan med nationella och internationella partners.

-    Detta är mycket positivt för Uppsala universitet och forskningen inom detta område. Christer Betsholtz nya roll kommer att innebära ett kitt mellan alla de riktigt framgångsrika forskagrupperna inom detta område i Uppsala-Stockholmsområdet. Vinnare i slutänden blir förstås patienterna, säger Stellan Sandler, vicerektor för medicin och farmaci vid Uppsala universitet


Läs pressmeddelandet från KI ch AstraZeneca.