E-hälsa i fokus vid AIMday-möte i Oxford

14 juni 2016

Den 20 juni bjuder University of Oxford in till sitt första AIMday-möte.

Den 20 juni anordnar University of Oxford för första gången ett möte enligt det så kallade AIMday-konceptet där företag ställer frågor och forskare ger svar i koncentrerat format. Mötesformen är utvecklad av UU Innovation vid Uppsala universitet och sprider sig nu runt om i världen.

AIMday är ett enkelt men unikt mötesformat - en fråga, en timme, en expertgrupp. Det ger effektiva möten där företag och organisationer kan ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar inom specifika områden med forskare från olika vetenskapliga fält. AIMday ger både näringsliv och universitet möjligheter till nya lösningar, kontakter, kompetensutveckling och samarbeten.

University of Oxford har länge sneglat på Uppsala universitets AIMday-koncept och för två år sedan var de på plats när ett AIMday-möte arrangerades av universitetet i Edinburgh i Skottland.

Nu i juni ska University of Oxford ordna sitt första AIMday-möte med temat Digital Hälsa. Genom samverkan med industrin vill man förstå hur universitetets kunskap och forskning kan bidra till att lösa olika problem och utmaningar inom e-hälsa och big data, det vill säga hantering av stora mängder data.

- Vi ser fram emot att introducera Uppsala universitets AIMday-initiativ här i Oxford, säger Chandra Ramanujan, Business Relationship Manager vid Isis Innovation – Oxfords organisation för kommersialisering och tekniköverföring.
– Vi tror att vi kommer att kunna skapa flera nya kontakter och samarbeten mellan företag och forskare med hjälp av mötet.

Intresset för AIMday Digital Health i Oxford verkar vara stort. Hittills har över 20 frågor från ett 10-tal företag kommit in inför mötet den 20 juni, berättar Anette Persson Stache, projektkoordinator vid UU Innovation, som har stöttat med utbildning och rådgivning inför mötet.

AIMday har utvecklats av UU Innovation och används med framgång, sedan flera år tillbaka, både vid Uppsala universitet och andra lärosäten, nationellt såväl som internationellt. I maj i år ordnade till exempel UU Innovation en AIMday i Brasilien där både svenska och brasilianska forskare och företag deltog under temat Smart Industries.

Vid Uppsala universitet har AIMday arrangerats sedan 2008 inom områden som exempelvis välfärd, cancer, material, diagnostik och åldrande, med flera forskningssamarbeten som resultat.

Läs mer om AIMday och om kommande teman

Läs mer om UU Innovation