Uppsala universitet och NCC överens om samverkan

2016-05-30

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Svante Hagman, chef NCC Infrastructure, skrev under överenskommelsen om samverkan den 30 maj.

Uppsala universitet och NCC har tecknat en överenskommelse om utökad samverkan. Syftet är att långsiktigt hitta områden för samarbete som gynnar båda parter.

Vid en sammankomst på Walmstedska gården i Uppsala den 30 maj undertecknade Uppsala universitet och NCC en överenskommelse om samverkan.

Genom gemensamma aktiviteter hoppas man lägga grunden för ett utökat och långsiktigt samarbete som på sikt ska underlätta rekryteringen av välutbildade ingenjörer och bidra till att utveckla forskningen kring befintlig och framtida teknik. Exempel på aktiviteter är gemensam forskning, möjligheter till studentprojekt, praktikplatser och examensarbeten.

Energi, bygg- och komponentteknik är naturliga områden för parternas samverkan men ett antal workshops planeras också för att gemensamt hitta fler områden att samverka kring – både andra teknikområden och inom humaniora och samhällsvetenskap.  

– Samverkan mellan universitet och näringsliv skapar ömsesidig nytta och vi ser fram emot ett närmare samarbete med NCC. Genom överenskommelsen med NCC kan Uppsala universitet få ta del av viktig kompetens inom byggbranschen samtidigt som NCC får kontakt med våra duktiga studenter och med världsledande forskare inom flera olika kunskapsområden, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Samarbetsavtalet mellan Uppsala universitet och NCC utgår från årliga aktivitetsplaner och en första plan finns framtagen för 2016. Från och med nästa år kommer också ett NCC-stipendium instiftas som särskilt ska belöna insatser som driver byggutvecklingen framåt.

– För NCC är samarbetet med Uppsala universitet ett strategiskt viktigt initiativ för att utveckla och stärka vår egen organisation samtidigt som vi gör det möjligt för studenter att få en tydligare koppling till näringslivet redan under studietiden, säger Svante Hagman, chef NCC Infrastructure.